70 kratkih zanimljivosti o islamu

Kur’anska sura El-Mulk štiti i spašava od azaba (patnje) u kaburu
• Kada muž i u šali kaze ženi da joj daje rastavu braka, ona je prema islamskim propisima zaista razvedena od njega
• Sudbinu ne moze spriječiti nista osim dove
• Ko prouči svake večeri deset ajeta iz Kur’ana neće biti upisan medu nemarne
• Ko prouči svake večeri stotinu ajeta biće upisan među bogobojazne

• Žena koja umre na porodjaju ima stepen sehida
• Nema zabrane ženidbe/udaje između dva bajrama
• Djevojka se ne smije udati bez očeve dozvole
• Dijete bez žive majke se ne smatra siročetom, nego samo kada otac umre
• Musliman ne smije sjediti za stolom na kojem se nalazi alkohol

• Supružnicima je dozvoljeno da okupaju jedno drugo (prilkom smrti jednog od njih)
• Musliman na putovanju može izostavljati namaske sunete – izuzetak su sabahski suneti koje je lijepo klanjati i kao musafir
• Razvod braka u islamu je dozvoljen tri puta, poslije toga su supružnici haram jedno drugom
• Smijanje naglas kvari namaz a ne kvari abdest
• “La havle ve la kuwete illa billah” – su riječi koje liječe od 99 bolesti, od kojih je najlakša briga

• Ljude u namazu predvodi ko pamti (zna) najviše iz Kur’ana
• Vrijeđanje nečije časti je najveća kamata
• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je prokleo onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje
• Onoga ko poslije svakog namaza prouči Ajeti-kursijju, samo smrt dijeli od ulaska u Džennet
• Sadaka spriječava ružnu ili zlu smrt, gasi Allahovu, swt, srdžbu i pomaže lijećenju bolesnih članova porodice

• Najvrijedniji namaz nakon propisanih-fraz namaza je noćni namaz
• Većina islamske uleme smatra muziku (muzičke instrumente) haramom
• Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji uradi to djelo
• Ko prouči Kulhuvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac
• Svaka stvar koja žalosti vjernika je iskusenje

• Nema namaza ukoliko je jelo gotovo i postavljeno (prvo jesti pa onda namaz), niti ukoliko se trpi mala ili velika nužda (prvo to obaviti pa onda namaz)
• Žena ne treba uzimati muževo prezime prilikom udaje
• Čovjeku je dovoljno zla u njegovom ponašanju da ponižava svog brata muslimana
• Najbolje što je dato čovjeku, vjerniku je lijepa narav
• Muslimanima je zabranjeno da čestitaju nevjernicima njihove praznike

• Učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda umrlim nije od islama, nego je ružan običaj koji nema osnova u šerijatu
• Praviti sihr ili tražiti da se on nekom pravi spada u najveće grijehe u islamu
• U kuću u kojoj se uči sura “Bekara” ne ulaze šejtani
• Onaj ko je lahak, blag i pristupačan – takvog je Allah, dž.š., zabranio džehennemskoj vatri

• Zabranjeno je rukovanje (ili bilo kakvo drugo dodirivanje) muškarcima i ženama koji nisu jedni drugima mahremi (veliki rod)
• Pohvalno je da se, osoba koja pređe na islam, okupa prije konvertiranja
• Namaz u El-Mesdžidul-haramu (u Mekki) bolji je od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu
• Namaz u Poslanikovoj, saws, džamiji (u Medini) bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama

• Čovjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje počini
• Dova koju čovjek uputi Allahu, swt, može nadvladati i spriječiti nevolju koja bi čovjeka zadesila
• Dova bolesnika, roditelja za dijete, putnika i onoga ko prouči Kur’an se prima
• Hamajlije i zapisi su zabranjeni u islamu

• Najviše prava nad čovjekom ima njegova majka
• Čovjek koji ima abdest je zastićen od sihra (nastojati biti pod abdestom što češće)
• Dova: “Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me” – sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta
• Ko prouči 33 puta “Allahu ekber”, 33 puta “elhamdulillah” i 33 puta “subhanAllah” kada legne u postelju biće sačuvan od siromaštva

• Najdraže riječi Allahu, dž.š., su: “SubhanAllahi ve bi hamdihi”- (Neka je slavljen i hvaljen Uzviseni Allah)
• Kada se sanja ružan san ne treba ga nikome govoriti, čak ni da smo ružno sanjali
• Stid je sav dobar i donosi samo hajr
• Šejtan jede zajedno sa covjekom ako čovjek nije spomenuo Allahovo ime na početku jela (Bismillah)

• Meleki donose savalat na osobu koja zanoći čista (pod abdestom)
• Muškarac musliman je obavezan da opere polni organ poslije obavljanja male nuzde
• Nema valjanog braka bez velija (djevojčinog staratelja) i dva pravedna svjedoka
• U islamu je zabranjeno zaklinjanje nečim drugim osim Allahom ili Allahovim svojstvima ili savršenim lijepim imenima
• Osobi koja zanoći čista -pod abdestom- se prima njegova dova kada god da se probudi u toku noći i uputi je Allahu, swt

• Četiri pravne škole zastupaju mišljenje da čovjeku nije dozvoljeno da dodiruje mushaf bez abdesta
• Čovjek koji, braneći svoj imetak, pogine ima stepen šehida
• Onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt
• Dova koju neki musliman prouči za svoga brata muslimana u odsutnosti je dova koja se prima
• Šehid ne osjeti bol dok gine osim kao što neko osjeti ubod komarca

• Laž (neistina) je u islamu zabranjena čak i u šali
• Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni ostali muslimani
• Onaj ko se posveti ibadetu, Allah, swt, će mu grudi napuniti bogatstvom i udalji će od njega siromaštvo
• Ko petkom uči suru El-Kehf obasjava ga nur (svjetlo) od zemlje do nebesa, a na Sudnjem danu će mu lice svjetliti
• Kada insan kihne dužan je reći: “Elhamdulillah”, a onaj koji ga čuje dužan je reći: “Jerhamukellah”

• Proklinjanje muslimana (mumina) je isto kao i njegovo ubistvo
• U islamu je strogo zabranjeno da se stoji ili sjedi na nečijem mezaru
• Allah dz.s. se divi namazu u džematu i ponosi se sa klanjačima pred svojim melecima
• Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu
• Čovjek za sebe ne moze učiniti posao korisniji od zikra (sjećanja i spominjanja Allaha dž.š.) da bi se spasio Allahove kazne

n-um.com

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.