Abeceda islamskog bankarstva: Islamski investicioni fondovi

Piše: mr. Admir Mešković

Industrija islamskih investicionih fondova je u 2016. godini dostigla veličinu od 60 milijardi američkih dolara a očekuje se da će 2019. dostići vrijednost od 77 milijardi dolara. Čine je oko stotinu društava za upravljanje fondovima koja upravljaju sa preko 900 islamskih fondova širom svijeta, a uglavnom ulažu u dionice, robu i sukuk. U vrijeme krize islamski fondovi su, investirajući u dozvoljene (halal) vrijednosne papire i ostale vrste imovine, ostvarili veći i stabilniji povrat od konvencionalnih, pokazujući da halal investicije nisu u sukobu sa ostvarivanjem profita kao ciljem investiranja. Industrija islamskih investicionih fondova nastavlja da raste i širi se u nove regije i sve više disperzira rizik ulažući i u neke nove vrste islamski prihvatljive imovine.

Najpopularniji centri islamskih investicionih fondova su Malezija i Saudijska Arabija, koje drže 69 posto čitave industrije. Malezija važi za državu pionira u ovoj oblasti, jer su se prvi islamski investicioni fondovi u Maleziji pojavili još sedamdesetih godina prošlog vijeka. S druge strane, Saudijska Arabija raspolaže ogromnim sredstvima a popularnost investicionih fondova u cijeloj regiji je u velikom porastu.

Više od polovine sredstava islamskih investicionih fondova je investirano u područje Bliskog istoka i Afrike, primarno zbog toga što je u tom dijelu svijeta najveći broj kompanija prihvatljivo za investiranje sa aspekta islamskih finansija. Osim toga, značajan dio fondova nastoji napraviti jedan diverzificiran portfolio ulažući u vrijednosne papire širom svijeta.

Najveći dio sredstava kojima upravljaju islamski fondovi investira se u dionice sa učešćem oko dvije petine. Na drugom mjestu je imovina sa fiksnim povratom (najvažniji predstavnik je sukuk) sa učešćem od  oko jedne petine u sredstvima fondova, dok na različite vrste roba otpada nešto manje od jedne petine ukupnih sredstava. Desetinu sredstava kojima raspolažu, fondovi drže u obliku najlikvidnije imovine – gotovine, dok se u nekretnine ulaže manji dio sredstava.

Većina islamskih investicionih fondova, njih 80%, posluje kao klasični uzajamni fondovi koji ulažu prije svega u dionice, sukuk i robu. Oko 12% fondova odnosi se na robne, idžara, murabaha fondove, dok oko 8% fondova su tzv. private equity fondovi koji ulažu na principu mušarake u različite vrste projekata sa jasno definiranom izlaznom strategijom (umanjujuća musharaka).

Industrija investicionih fondova u SAD-u mnogo razvijenija nego u Saudijskoj Arabiji i Maleziji. U Sjedinjenim Državama fondovi su prije krize upravljali imovinom koja je bila 80% veća od svih depozita kojima su banke raspolagale. Pod uticajem krize taj se omjer smanjio, jer je drastično smanjena vrijednost vrijednosnih papira u koje su fondovi ulagali (prije svega dionica), ali je još uvijek mnogo veći nego u Maleziji i Saudijskoj Arabiji. U Saudijskoj Arabiji imovina kojom upravljaju fondovi iznosi samo desetinu od ukupnih depozita kojima raspolažu banke u toj državi.

Akos.ba

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.