Da li gusul zamjenjuje abdest?

dr Hakija Kanurić – Islamski časopis “El-Asr”

PITANJE: Da li je poslije gusula potrebno uzimati abdest?

ODGOVOR: Gusul se uzima na dva načina, jedan je potpun, a drugi dovoljan. Potpuni gusul jest da se sa namjerom gusula spomene Allahovo ime, a potom se operu ruke i otklone se eventualne nečistoće sa tijela i opere se stidno mjesto, nakon čega se abdesti kao što se abdesti za namaz, osim što se pranje nogu može odgoditi do završetka kupanja, a potom se opere glava i ostatak tijela. Ovakav gusul doslovno sadrži abdest i njime se ostvaruje mala i velika čistoća, tj. abdest i gusul.

Dovoljan gusul jest da se sa nijetom gusula spomene Allahovo ime, a potom se vodom obuhvati cijelo tijelo i isperu se usta i nos. Da li se uzimanjem gusula na takav način ostvaruje abdest ili ne, učenjaci imaju različita mišljenja. Prema mišljenju većine učenjaka, ako se radi o obaveznom gusulu, zbog džunupluka, hajza ili nifasa, takvim gusulom ostvaruje se abdest, jer otklanjanjem velike nečistoće istovremeno se otklanja i mala. Ako se radi o gusulu koji nije obavezan nego je pohvalan, poput kupanja petkom, ili se radi o kupanju radi čistoće, osvježenja i sl., takav gusul nije dovoljan za abdest, i nužno je prije namaza uzeti abdest. Malikijski učenjak Savi kaže: “Kupanje zbog džunupluka dovoljno je i za abdest, a ako kupanje nije obavezno, kao što je kupanje petkom ili za dva Bajrama, to neće nadomjestiti abdest, nego je nužno da, kada bude htio klanjati, uzme abdest.” (Hašijetus-Savi)

Ibn Usejmin kaže: “Ako bi se okupao sa nijetom abdesta, a da ne uzme abdest, to nije dovoljno za abdest, osim ako se kupao radi džunupluka. Ako se radi o kupanju radi džunupluka, gusul je dovoljan umjesto abdesta, a na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ‘A ako ste džunupi, onda se okupajte’ (El-Maida, 6), a abdest nije spomenut. Ako bi se okupao radi osvježenja, radi džuma-namaza ili nečeg drugog kada je kupanje pohvalno, to nije dovoljno za abdest, jer to kupanje nije zbog nečistoće. Dakle, može se izvesti pravilo: kada kupanje bude radi otklanjanja hadesa, tj. džunupluka ili po završetku hajza kod žena, to je dovoljno i za abdest, a u protivnom neće nadomjestiti abdest.” (Likaul-babil-meftuh).

Ibn Baz je rekao: “Ako se kupa radi nečeg drugog, kao što je kupanje petkom, radi osvježenja i čistoće, to nije dovoljno umjesto abdesta, pa i ako to nijeti, jer ne postoji redoslijed, a to je jedan od abdestkih farzova, kao što ne postoji veliko čišćenje koje bi obuhvatilo malo čišćenje kada se to nijeti, kao što je pri kupanju radi džunupluka.” (Medžmuul-fetava)

Dakle, kada se radi o obaveznom kupanju radi otklanjanja velike nečistoće poput džunupluka, takvo kupanje obuhvata i abdest, jer otklanjanjem velike nečistoće otklanja se i mala. Aiša, radijallahu anha, govorila je da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije uzimao abdest nakon gusula. (Tirmizi, hasen – sahih)

Kada se radi o kupanju koje nije obavezno, ono ne mijenja abdest, pa i ako ga nijeti, jer jedan od uvjeta ispravnosti abdesta jest da se dijelovi tijela koji se peru prilikom uzimanja abdestu peru po određenom redoslijedu, a prilikom kupanja taj se redoslijed ne ostvaruje. Allah najbolje zna!

 

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.