Da li je muškarcu dozvoljeno da spava na svilenoj posteljini?

Odgovor: Muškarcu nije dozvoljeno da oblači svilu niti da spava na njoj, zbog hadisa kojeg bilježi imam Buhari u svom Sahihu 5837 od Huzejfe, radijellahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je zabranio da oblačimo svilu i da na njoj sjedimo.

Hafiz Ibn Hadžer u komentaru ovog hadisa kaže: „Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ‘i da na njoj sjedimo’, su jak dokaz onim učenjacima koji kažu da je zabranjeno sjediti na svili, što je mišljenje većine učenjaka. Ibn Vehb bilježi predaju u svom Džamiu od S’ada ibn Ebi Vekkasa da je rekao: ‘Da sjednem na žeravicu mi je draže nego li da sjedim na svili.’ „ Završen citat Ibn Hadžera iz njegovog djela Fethul Bari.

Imam Nevevi, rahimehullahu teala, kaže: „Zabranjeno je muškarcima da oblače svilu, da sjede na njoj ili da se naslanjaju, da se pokrivaju njome i bilo koji drugi oblik upotrebe. U ovome nema razilaženja (tj nema razilaženja među šafijskim pravnicima) osim jednog iznimnog mišljenja kojeg spominje Rafi’ij da je dozvoljeno sjediti na svili. To mišljenje je neispravno i greška jer je oprečno ovom vjerodostojnom hadisu.“ El Medžmu’u 4/321)

Na kraju bitno je napomenuti da se ova zabrana za muškarce odnosi na prirodnu svilu a ne na vještačku, jer je zabrana u hadisima došla za prirodnu svilu. A Allah najbolje zna.

Odgovorio> Profesor Idriz Bilibani

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.