Da li poznaješ ove osnove o namazu?

Pokušaj da upitaš bilo koju osobu koji su ruknovi namaza, nećeš naći odgovori osim kome se Allah smilovao. Možda si izostavio rukn i pokvaren ti je namaz, a da nisi svjestan toga. Ako upitamo koji su šartovi, vadžibi, sunneti i stvari koje kvare namaz, budi iskren sa sobom, da li ih znaš… Allah da pomogne, koliko godina klanjaš a ne znaš ove stvari?! Voljeni moj, samo proširi ovu poruku zbog hadisa “Dostavite od mene pa makar i jedan ajet“. I sa nijjetom trajne sadake proširi ovu poruku.

❄️Devet je šartova namaza:

🔷1- Islam (da je čovjek musliman)
🔷2- Razum (da je čovjek normalan)
🔷3- Razboritost (razlikovanje pojmova)
🔷4- Čistoća tijela
🔷5- Čista odjeća
🔷6- Pokrivanje stidnih mjesta (pokriti dijelove tijela koji se moraju pokriti)
🔷7- Nastupanje vremena (da je vrijeme namaza otpočelo)
🔷8- Okrenuti se ka Kibli
🔷9- Odluka (nijjet).

❄️Trinaest je ruknova namaza:

▪️1- Stajanje u namazu (ukoliko je čovjek u mogućnosti)
▪️2- Početni tekbir
▪️3- Učenje fatihe
▪️4- Ruku’u (pregibanje u namazu)
▪️5- Vraćanje sa ruku’u (ispravljanje nakon ruku’u)
▪️6- Činjenje sedžde na sedam udova (čelo, dlanovi, koljena, vrhovi stopala)
▪️7- Dizanje sa sedžde
▪️8- Sjedenje između dvije sedžde
▪️9- Smirenost tokom obavljanja svih ruknova
▪️10- Redoslijed između ruknova (da se svaki rukn obavlja po redosljedu)
▪️11- Zadnji tešehhud (zadnje sjedenje)
▪️12- Sjedenje na zadnjem tešehhudu
▪️13- Predaja selama

❄️Osam je vadžiba u namazu:

🔸1- Izgovaranje svih tekbira osim početnog tekbira (početni je rukn)
🔸2- Izgovaranje riječi: Semiallahu limen hamideh (za imama i za sve klanjače)
🔸3- Izgovaranje riječi: Rabbena ve lekel-hamd
🔸4- Izgovaranje riječi: Subhane rabbijel-e’azim na ruku
🔸5- Izgovaranje riječi: Subhane rabbijel-e’alaa na sedždi
🔸6- Izgovaranje riječi: rabbig-firlii (između dvije sedžde)
🔸7- Prvi tešehhud
🔸8- Sjedenje na prvom tešehhudu.

❄️Osam je stvari koje kvare namaz:

❗️1- Namjeran i svjestan govor u namazu, a onaj koji iz zaborava ili iz neznanja kaže nešto nije mu pokvaren namaz
❗️2- Smijanje u namazu
❗️3- Jedenje u namazu
❗️4- Pijenje u namzu
❗️5- Otkrivanje avreta (stidnog mjesta kod muslimana) tokom namaza
❗️6- Okretanje od kible (da se čovjek mnogo okrene od kible)
❗️7- Mnogo uzastopnih pokreta u namazu
❗️8- Prekidanje čistoće (gubitak abdesta).

Iz poslanice Šejha Adbul-aziza b. Baza, rahimehullah.

n-um.com
Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.