Da li proslavljam mevlud?

 • Biti ću prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih naišao na hadis u kojem je podsticaj od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na izdvjanje dana 12. rebi’u-l-evvela nad drugim danima.
 • Biti ću prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ako nađem od njega, sallallahu alejhi ve sellem, podsticaj na proslavljanje ili radosnu vijest onom koji to radi, pa makar i išaretom.
 • Bio bih prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da nisam ubjeđen da je jasno dostavio objavu, i da može biti neko dobro a da nas nije na njega podstakao.
 • Biti ću prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih naišao na predaju od Ebu Bekra, radijallahu anhu, da je napravio gozbu na noć uoči mevluda.
 • Ili da je Omer, radijallahu anhu, učinio ovaj dan danom odmora i zabave.
 • Ili da je Osman, radijallahu anhu, podstakao na sadaku ili post toga dana.
 • Ili da je Alij, radijallahu anhu, napravio predavanje za izučavanje sire.
 • Biti ću prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih znao da je Bilal ili Ibn Abbas, ili bilo ko od ashaba, radijallahu anhum, izdvojili dan mevluda sa bilo čime, vjerskim ili dunjalučkim.
 • Bio bih prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da ne vjerujem da ashabi više veličaju i vole njega, sallallahu alejhi ve sellem, i da su znani od mene o njegovom visokom stepenu.
 • Biti ću prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih naišao na predaju od nekoga od tabi’ina, od vjerovjesnikove porodice ili mimo njih, o podsticanju na čitanje pohvala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na dan mevluda.
 • Bio bih prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih naišao na govor podsticaja od jednog od četvorice Imama na proslavu mevluda.
 • Ili na predaju od bilo kojeg od njih da su se sastavili u noć mevluda sa prisutnima pa pjevali i njihali se!
 • Bio bih prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da vjerujem da su ovi Imami, i oni prije njih, pretjerali i zaostavili pravo njihovog vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i nisu spoznali njegov hurmet, niti uzvišenost njegovog stepena.
 • Bio bih prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih vjerovao da Imami nisu znali kako da izraze svoju ljubav prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, od početka islama, više od tri stotine godina, tako da u toku njih nije održan niti jedan mevlud.
 • I na kraju… Bio bih prvi koji proslavlja mevlud Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bih vjerovao da je najispravni put: Novotarije potonjih, a ne slijeđenje prethodnika čestitih.

Pohvala i zahvala pripada Allahu Gospodaru svjetova, i Allahov salavat i selam na Njegovog roba, Poslanika, prisnog prijatelja, našeg vjerovjesnika Muhameda i na njegovu porodicu i sve ashabe.

Napisao:

Prof. Dr. Salih bin Abdu-l-Aziz Sindi, predavač u džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, predsjednik akidetske asocijacije i profesor na odsjeku za akidu na Islamskom Univerzitetu u Medini.
Prikaži više

Slični članci

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.