Egipatske piramide – “Vrijeme prkosi svemu, ali piramide prkose vremenu”

Vrijeme prkosi svemu, ali piramide prkose vremenu (arap. poslovica)
Egipatske piramide predstavljaju građevine u obliku piramida koji su sagrađeni u drevnom Egiptu te se smatraju najvećim i najspektakularnijim dostignućima te civilizacije.
Služile su kao grobnice egipatskim faraonima.

Zagrobni život

Uvod

U starom Egiptu se vjerovalo da je čovjek sastavljen od različitih elemenata od kojih su neki bili besmrtni. Na smrt se gledalo kao na prekid života, prepreku preko koje čovjek mora prijeći da bi dosegnuo vječnost. U trenutku smrti tijelo napušta besmrtni element, Ba. Vjerovanje u način na koji on postoji razlikovalo se prema položaju što ga je pokojnik zauzimao na ovome svijetu, a također i s obzirom na razdoblje egipatske povijesti u kojem je živio. Međutim, ma koji mu se oblik postojanja pripisivao, on je predstavljao trajnu vezu između ovoga svijeta i tijela u grobu pa je i nadalje bio ovisan o hrani i drugim poklonima koje se ostavljalo u grobu za njegovo neprekidno trajanje na drugome svijetu.

Mumificiranje

Mumificiranje je bio postupak kojim se tijelo konzerviralo, a njegov je cilj oslobađanje onih elemenata duše koji će preživjeti smrt tijela. Mumificiranje je postupak u kojem se iz mrtvog tijela uklanjala utroba koja se odlagala u posebne posude, kanape, zatim se tijelo ispiralo palminim vinom, natapalo solju, bitumenom i eteričnim uljima, ispunjalo aromatičnim tvarima, uranjalo duže vrijeme u natron i konačno čvrsto umatalo u trake i povoje u smolastim ili u alkoholnim supstancama. Kad je mumija konačno posve umotana još jednom se obavija tamjanovim parama dok svećenici izgovaraju veliku završnu molitvu:
K tebi Ozirise, dolazi tamjan, koji je došao iz Hora, mirha koja je došla iz Rea, natron koji je došao iz Nekbeta, bilje ankjemi, koje je došlo iz Ozirisa: smola koja je došla iz blaženoga Kenofrea…
Nakon smrti, kralj se (kojeg se dijelom smatralo božanskim) iznova sjedinjavao sa svojim ocem Raom, bogom sunca. Piramidu, mjesto njegova ukopa, može se smatrati rampom ili nekom drugom vrstom kraljeva pristupa na nebo.

Piramide

Povijesni razvoj

U vrijeme egipatske povijesti ranih dinastija, imućni ljudi su sahranjivani u vizualno prepoznatljivim stepenastim građevinama poznatih kao mastabe (mastaba je bila pravokutna građevina od nepečenih opeka s ravnim krovom i zakošenim zidovima sagrađena kao grobnica mnogih znamenitih drevnih Egipćana).. Prva povijesno dokumentirana piramida pripisuje se arhitektu Imhotepu, koji je projektirao grobnicu za koju arheolozi vjeruju da je izgrađena za faraona Djosera, a zamišljena je kao niz mastaba, jedne na drugoj, tako da su stvarale građevinu koju je činio jedan broj stepenica koje su se sužavale prema vrhu. Rezultat je bila Djoserova piramida – koja je projektirana da služi kao golemo stepenište kojim će se duša pokojnog faraona uzdići na nebo. Značaj Imhotepovog dostignuća je bio toliko veliki da su ga kasniji Egipćani proglasili bogom. Svaka piramida imala je svoje ime, kasnije su kompleksi koji okružuju glavnu piramidu dobivali posebna imena. Većini piramida je kasnije lokalno stanovništvo davalo arapska imena. Mnogo godina nakon završetka perioda građenja piramida u Egiptu, planulo je građenje piramida na području današnjeg Sudana, kada su velikim dijelovima Egipta zavladali kraljevi Napate. Iako je napatanska vladavina bila kratka i okončala se 661. p.n.e., egipatski utjecaj je ostavio neizbrisiv trag, pa je za vrijeme posljednjeg sudanskog kraljevstva Meroita (otprilike između 300. p.n.e. – 300. n.e.) procvjetala izgradnja Nubijskih piramida, više od dvije stotine kraljevskih piramidalnih grobnica, iako jedinstvenih, ipak pod velikim utjecajem egipatskih kraljevskih piramida, izgrađenih u blizini meroitskog glavnog grada.

Simbolika

Vjeruje se da oblik egipatskih piramida predstavlja humk koji prekriva tijelo umrlog, ali on predstavlja simbolički i brijeg koji izranja iz prvobitnih voda za nastanka zemlje i tako predstavlja i postojanje. Na taj se način može suprostaviti smrti.
Također se misli da oblik predstavlja sunčeve zrake, a većina piramida bila je obložena uglačanim, blještećim bijelim krečnjakom, da bi im dala sjajan izgled kad se promatraju iz daljine. Piramidama su često davana imena koja su bila u vezi sa sjajem sunca. Na primjer, pravo ime „Zakrivljena“ piramide u Dashuru bilo je Južna blistava piramida.

Iako je opće prihvaćeno da su piramide bili nadgrobni spomenici, postoji trajno neslaganje o pojedinim teološkim načelima koja su potakla njihovu izgradnju. Jedna teorija koja se sve više prihvaća je da su piramide projektirane kao neka vrsta „sredstva za uskrsnuće“; Egipćani su vjerovali da je mračni dio noćnog neba oko kojeg zvijezde kruže fizički ulaz u nebesa, i da je jedna od osi koja prolazi od glavne grobne odaje kroz vrh Velike piramide direktno usmjerena u centar ovog dijela neba. Ovo sugerira da bi piramida mogla biti projektirana kao sredstvo za magično lansiranje duše umrlog faraona izravno u prebivalište bogova. Sve egipatske piramide izgrađene su, bez izuzetka, na zapadnoj obali Nila, koja je kao mjesto zalaska sunca povezana s carstvom mrtvih u egipatskoj mitologiji.

Izgradnja

Vjeruje se da su se tehnike koje su korištene za izgradnju egipatskih piramida prvobitno razvijale kroz veliki broj pokušaja i učenja na greškama i kasnije prilagođavane ekonomskim iskustvima i ljudskim resursima u preko tisuću godina dugom periodu izgradnje piramide. Nedavno otkriveni grobovi radnika pokazali su kako su piramide građene i koliko su radnici bili važni: radnici na piramidama su bili plaćeni umjetnici, a ne robovi, i imali su svoj grad u Gizi.

Izgradnja piramida:

 1. za vrijeme Prve i Treće dinastije drevnog Egipta (prve piramide) koristio se
  • kamen
 2. za vrijeme Pete dinastije piramide su bile prilično smanjene i građene od
  • krečnjaka- loše kvalitete
  • granita- osnovni materijal
  • šljunaka- za popunavanje unutrašnjosti
 3. za vrijeme Srednjeg carstva građene su od
  • zemljane opeke
  • krečnjaka
  • ili su izgrađene na vrhu pripodnih brda

Materijali i metode izgradnje korišteni u najranijim piramidama omogućili su njihov opstanak u puno boljem stanju očuvanosti nego što je to slučaj s piramidama kasnijih faraona.

Poznate piramide

Keopsova ili Velika piramida

Keopsova ili Velika piramida je grobnica faraona Keopsa u Gizi. Izgrađena je oko 2560. p.n.e. po nalogu faraona Keopsa, Snefruova sina i nasljednika. Smatra se da je oko 100 000 ljudi gradilo Keopsovu piramidu punih 20 godina. Svaki je kamen visok 2 m, neki su dugi i po 5 m. Blokovi vapnenca i granita od kojih je sagrađena ova piramida i koji su vađeni iz kamenoloma na lijevoj obali Nila dopremani su čamcima niz rijeku. To se moglo raditi jedino u proljeće, kada se Nil izlijevao, pa je zato trebalo 20 godina i oko 500 000 plovidaba da se donese potrebna količina kamena. Budući da bi se kameni blokovi prevezli, grupa ljudi je vukla blokove, od kojih je svaki težio 2 tone, na saonicama uz put. Zatim su ove blokove uredno redali, a druga grupa ljudi ih je izvlačila do mjesta gdje se gradila piramida.

Kada je sagrađena, piramida je bila visoka 145,75 m, ali se tokom godina smanjila za 10 m. Površina piramide bila je prekrivena veoma glatkim, gotovo neprimjetnim vapnencem. Piramida se sastoji od oko 2 300 000 kamenih blokova. Na sjevernoj je strani ulaz. Unutrašnjost piramide čine tri prostorije povezane mnogobrojnim hodnicima. U srcu piramide je kraljeva odaja, gdje je smješten sarkofag od crvenog granita. Kut stranica u odnosu na osnovicu iznosi 51° i 51′, a svaka je stranica pažljivo orijentirana prema jednoj od četiriju strana svijeta. Horizontalni je presjek građevine u bilo kojem dijelu kvadratan, a dužina stranica osnovice iznosi 229 metara. Dužnosnici koji su služili Keopsa dali su podići svoje grobnice oko njegove piramide. Sam Keops želio je uz sebe sahraniti i tijelo svoje majke Hetepheres. Godine 1954. u jami pokraj Keopsove piramide pronađena je netaknuta lađa duga oko 48 i široka oko 5 metara. Nakon 16 godina rada ponovno je složena i izložena u modernoj zgradi nedaleko od nalazišta.

Kefrenova piramida

Kefrenova piramida je manja od piramide njegova oca Keopsa, ali je pronađena u boljem stanju. Izvorna visina piramide bila je 143,5 metara. Sadašnja visina iznosi 136,4 m. Građena u vrijeme Četvrte dianstije. Sagrađena je od granitnih blokova koji teže oko nekoliko tona i crvenom bojom odražavaju kontrast s bijelim alabasternim podovima. Ostaci njene originalne obloge jos uvijek su prisutni na samom vrhu njene strukture. Kažu da je to toliko blještalo da je bilo vidljivo s Masade u Izraelu. Obloga je s vremnom skidana i korištena pri gradnji po Kairu. Grobnice su opljačkane, kao i većina njih u Egiptu.

U piramidi je pronađena Kefrenova statua koja se danas nalazi u muzeju u Kairu koji je poznat po najstarijim sačuvanim primjercima iz tog stoljeća.

Mikerinova piramida

Mnogo manja od prethodne dvije piramide, Mikerinova piramida imala je tri pomoćne piramide. Visoka je 65 metara. Neki dijelovi njenog zagrobnog hrama ostali su netaknuti. Mikerinova piramida u svojoj unutrasnjosti sadržala je posebnu prostoriju namijenjenu sahranjivanju nekog od članova kraljevske porodice, ili čak kralja osobno. Prekrivena je pločama granita vrlo visoke kvalitete. Mikerenov je pogrebni kompleks bio ukrašen mnoštvom kipova, a jedan od najpoznatijih je tzv. Mikerenova trijada koja kralja prikazuje između božice Hator i personifikacije egipatske pokrajine.

Crvena piramida

Crvena Piramida, također North ili Bat, je treća najveća piramida u Egipatu. U vrijeme kada je dovršena bila je najviša građevina na svijetu. Njena visina je 104 metara, strane baze 220 metara i nagib zidova 45 °. Za bazu i vanjsku podstavu piramide koristio se vapnenac iz glavnog egipatskog kamenoloma Bison, formirali su se blokovi od ružičastog vapnenca. Crvena Piramida ima ulaz sa sjeverne strana oko 28 m iznad zemlje. Nakon ulaza nalaze se dvije dvorane u istom omjeru. Piramidion Crvene piramide nalazi se u muzeju u Dashuru.


Nalazišta piramida

Abu Rawash Nalazište najsjevernije egipatske piramide, uglavnom uništene Djedefrejeve piramide. Prvobitno se smatralo da ova piramida nikad nije ni bila završena, ali su sada arheolozi saglasni da je bila završena. Nažalost, njen položaj pokraj velikog raskrsnice puteva čini je lakim izvorom kamena, čije je iskorištavanje počelo u rimskim vremenim, a nastavilo se do početka 20. stoljeća. Danas je malo ostalo osim nekoliko redova kamenja koji se uzdižu nad prirodnim brdašcem koje je činilo osnovu piramide.
Giza Giza, južno predgrađe Kaira je lokacija gdje se nalaze Keopsova piramida (poznata i kao „Velika piramida“), nešto manja Kefrenova piramida, i Mikerenova piramida, koja je skromnijih dimenzija, zajedno s jednim brojem manjih građevina, poznatih kao piramide „kraljica“ i Velike Sfinge.
Zawiyet
el-Aryan
Ovo nalazište, na pola puta između Gize i Abu Sira, je mjesto dvije nedovršene piramide iz vremena Starog carstva. Vjeruje se da je vlasnik sjeverne građevine građevine bio faraon Nebka, dok se južna građevina pripisuje faraonu iz Treće dinastije Hudjefu.
Sakara Tamo se nalaze Djoserova piramida – najstarija kamena građevina na svijetu, Userkafova piramida i Tetijeva piramida. Ovdje se nalazi i Unasova piramida, kod koje je sačuvana prilazna staza, koja je među najočuvanijima u Egiptu. Ova piramida bila je također predmet jednog od najranijih pokušaja restauracije, koju je preduzeo jedan od sinova Ramzesa II.
Dahshur Ovo područje je vjerojatno najznačajnije polje piramida, osim Gize i Sakare. Vjeruje se da je južna Sneferuova piramida, opće poznata kao „zakrivljena piramida“, prvi pokušaj građenja piramide s glatkim stranama. Ona je to samo dijelomlom uspjela – ali ipak privlači pažnju – i ostaje jedina piramida koja je sačuvala veliki dio originalne krečnjačke obloge i najbolji je primjer svjetlosnog efekta koji je bio svojstven svim piramidama u njihovom prvobitnom stanju. Sjevrena ili Crvena piramida koju je na istom mjestu sagradio faraon Sneferu, kasnije je uspješno izgrađena kao prva prava piramida sa glatkim stranama na svijetu.
El-Lisht Dvije najveće piramide u El-Lishtu sagradili su Amenemhat I i njegov sin, Senusret I. Ova druga okružena je ruševinama deset manjih pomoćnih piramida.
Meidum Sneferuova piramida u Meidumu- piramida se srušila još u drevno doba a danas stoje samo centralni dijelovi njene stepenaste osnove.

Fotoalbum

mastaba
Mastaba
Djoserova piramida
Djoserova piramida
keopsova piramidaKeopsova piramida meidum piramidaMeidum piramida
Kefrenova piramidaKefrenova piramida Mikerinova piramidaMikerinova piramida Crvena piramidaCrvena piramida Zakrivljena piramidaZakrivljena piramida
Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.