Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa ciljem da obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost realizacije programa razmjene studenata.

Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna saradnja:

American City University ( ACU ), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut „Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši studenti deo školovanja obave u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu ( Mađarska ); Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska ); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara ( BiH ); Univerzitet u Bihaću ( BiH ); Državni univerzitet u Tetovu ( MK ); Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ ( MK ).

Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope, odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od zajedničkog interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika; bezteretnu razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa; intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.

Da je kvalitetno visoko obrazovanje mladih najvažniji cilj kojem stremimo dokazuju i brojni drugi vidovi saradnje, kao što je saradnja sa: Ambasadom SAD-a u primjeni FORECAST i drugih studijskih programa, saradnja sa „Gete institutom“ iz Beograda, itd.

Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog prostora, uz misao o dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Univerzitet obavlja obrazovnu, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno – istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Djelatnosti Univerziteta su:

* visoko obrazovanje
* jelatnost ostalih visokoškolskih ustanova
* više obrazovanje (visoko strukovno obrazovanje)
* orazovanje odraslh i ostalo obrazovanje na drugom mjestu napomenuto (obrazovanje tokom       čitavog života)
* istraživanje i razvoj
* izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija
* izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja
* štampanje
* pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
* pružanje savjeta i zrada kompjuterskih programa
* obrada podataka
* izrada baza podataka
* ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
* ostali pravni poslovi
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
* inženjering
* konsalting i menadžment poslovi
* trgovina na maolo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
* ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
* domovi učenika i studenata
* dječja i omladinska odmarališta
* kantine
* djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostale kulturne aktivnosti
* prikazivanje filmova
* radio i TV aktivniosti
* sportske aktivnosti

WEB PORTAL: IUNP

FACEBOOK: IUNP

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.