ISLAM, KAO PUT ČOVJEČANSTVA KA MIRU I PRAVDI – DRUGI DIO

GOSPODAR JE STVORIO NJEGOVU DUŠU I STAVIO JE U NEBESKI SJAJ: MUHAMED JE NJEGOVO BLAGOSLOVLJENO IME

Piše: Faruk Međedović

Naglašeni  etos  plemenske  solidarnosti   snažno  je   prožimao   kulturu  beduina. Domaćin, to jest  starješina  plemena   je  posjedovao šator, životinje, neke stvari  i  jednu  ili  više  žena. Njegova najviša lojalnost bila je  njegova odanost svojem  klanu. Stariji  član grupe je izabran za vođu. Krvne veze povezivale su klanove sa plemenom,  najvažnijim  sozijalnim   fundamentom   Arabije  iz  6. vijeka. Kao  u  klanu  tako  je  i  u  plemenu  pojedinac  po osnovu   svojih  karakternih  osobina  bio   imenovan  šeikom,  glavom plemena.

Iako su beduini u osnovi bili gostoljubivi,  pljačka i napad  jednog plemena na drugo pleme  su  bili   uobičajeni  i  tada još uvijek socijalno nekažnjivi . Međutim, kadkada, morala su se ipak  poštovati nepisana pravila; tako da su tokom četiri sveta mjeseca svi napadi bili zabranjeni.  Napadi  na drugi logor,  da bi se ukrale deve, stoka i druge stvari i otele  žene, odvijali  su se  munjevitom brzinom. Često puta  bi  napadnuti  klan bio prinuđen, da traži zaštitu snažnijeg klana, tako da su  plemenske starješine, u tom slučaju  dogovarali neku vrstu  društvenog  sporazuma,  Nasilan odgovor, jednog klana je međutim, mogao  rezultirati  u nedogled   dugom svađom  i neprekidnom  osvetom – krv za krv,  život za život. –  Beduinski pogled na svijet je bio usmjeren na ovde i sada, bez obećanja ili vjere, u neki     sledeći, onostrani  svijet.

Svako beduinsko, idolopokloničko pleme, obožavalo je svoje idole –  bogove,  koje  su  obasipali    darovima  u obliku prinosa.  Kalendar je  dijelio godinu na dvanaest mjeseci, od  kojih su četiri  mjeseca  bila sveta, osobito,  mjesec  hadža, velikog hodočašća. Bez obzira kojeg  boga – idola  su obožavali, hiljade hodočasnika  su hrlile  u Meku za tu priliku, a sve plemenske razlike, tih dana  su bile zaboravljene.  Ceremonijalno bi se  idolopoklonici poklonili, a zatim  bi   okružili  Ka‘bu,  masivni granit u centru grada,  koji je bio prekriven najfinijim materijalima. Svako arapsko pleme bi  redovno  poduzimalo  takvo  jedno  hodočašće.

U Meki su bili poznati  mnogi  idoli –  bogovi, uključujući  Manafa, bog sunca i  Nasta, bog orla. Ka’ba je bila posvećena Hubalu, božanstvu sa sjevera, a u  svetištu  je  bilo smješteno ne manje od 360 idola, po mogućnosti jedan za svaki  dan,  računajući  dane,  po  drevnoj sumerskoj  kalendarskoj  godini, ili možda, jedan idol  za svako   pleme. Hodočasnici su se sa strahopoštovanjem približavali svetom mjestu, nadajući se da će dotaknuti crni  kamen,  koji je čuvan u  Ka’bi.

Pored svojih plemenskih idola – bogova, beduini su već tada obožavali Allaha, što je za njih imalo  značenje “bog”. On je po njihovom poimanju bio Stvoritelj, ali  ne  i  personifiziran. On, otac,  triju božica koje su obožavane u Kaabi:  Lat, Manat i Uzza, ali je  bio, svakako  daleko  od  svakodnevnog života.

KAABA  – الكعبة –  SREDIŠTE   SVIJETA  I  UTOČIŠTE   ISLAMA –  KAMEN  TEMELJAC  ČISTOG  MONOTEIZMA  I  DESNA  RUKA  BOŽIJA  NA  ZEMLJI

Ona se danas nalazi u sredini velike džamije u Meki. Predstavlja kiblu, tj. posebnu tačku prema kojoj se mi istinski vjernici –  muslimani okrećemo u vrijeme molitve. Kaaba za nas,  muslimane predstavlja središte svijeta.  Građevina je u obliku kocke, dugačke oko 11 m, a visoke oko 17 m. U jugoistočnom dijelu građevine ugrađen je Crni  kamen, i on je najsvetiji predmet u Kaabi. Za njega se  smatra, da je “kamen temeljac”, “desna ruka Božija na zemlji”. Muslimani  prema  ovom kamenu iskazuju veliko poštovanje, ljube ga i dodiruju, naročito tokom hadždža. Muslimani se ne klanjaju kamenu, te insistiraju na tome da su molitve ovdje izgovorene upućene Allahu, a ne kamenu.

Kaaba ima samo jedna vrata ali je njen religijski značaj više u spoljašnjosti. Od crnog kamena se prostire 2 m dugačak zid – multzam koji se proteže do ulaznih vrata. Vjernici se na njega naslanjaju da bi dobili  blagoslovKaaba je najčešće pokrivena prekrivačem – kisvom – načinjenim od teškog crnog platna sa trakama na kojima su izvezeni stihovi iz Kur’ana. Oko Kaabe se nalazi granitni pločnik koji se naziva matif. Nasuprot ugla u kome je ugrađen crni kamen, nalazi se zgrada u kojoj je sveti bunar Zemzem, dok se pred sjeveroistočnim dijelom nalazi kamen, za koji se tvrdi da predstavlja otisak stopala Ibrahima a.s.,(Abrahama), koga muslimani smatraju graditeljem Kaabe.

Uzvišeni Allah veli: “I kada smo kao utočište Ibrahimu, pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: “Ne smatraj  Nama nikoga ravnim, i očisti ovaj  Moj  Hram za one koji će ga obilaziti, klanjati i ruku ` i sedždu činiti. I oglasi  ljudima hadž: Dolaziće pješke i na kamilama iznurenim i dolaziće iz dalekih mjesta, svih nebeskih pravaca.’ (Prijevod značenja Kur`ana, El-Hadždž: 26-27)

 “‘Prvi  Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki,  blagoslovljen  je on i putokaz svjetovima. U njima su očiti  znakovi- mjesto na kom je stajao Ibrahim a.s. I onaj ko uđe u njega, treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram, Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći, a onaj ko neće da vjeruje- pa, zaista, Allah nije ovisan o svjetovima. (Prijevod značenja Kur`ana, Ali `Imran: 96-97)

Zašto je  Gospodar  Uzvišenog   Prijestola,  odabrao  Mekku  da  bude  odredište  Njegovoj kući, i  mjesto  gdje je došao posljednji  Božiji  Poslanik Muhamed, a.s., najbriljantnija  ličnost  u povijesti   ljudskoga  roda,  čovjek   koji   će promijeniti  tok  svjetske  historije?

Sve nas, koji razmišljamo  o vrijednostima  svega stvorenog na ovoj planeti, na ovom  prelijepom brodu, ispod ovog zlatnog nebeskog svoda, zaokuplja  jedno veliko i  bitno  pitanje: Zašto je Uzvišeni Gospodar, odabrao  baš  Mekku, da  bude odredište  Njegovoj  kući, i mjesto gdje je došao posljednji Božiji Poslanik?  Svakako,  do nekog preciznog odgovora  ne možemo doći, jer se  tu radi o  Božijoj nakani  i stvar je prosto  gajba, osim što u nekim istraživanjima, do kojih je naš um  dospio, nalazimo neke  odgovore  koji  bi mogli, do određene granice, zadovoljiti našu žza Božijim bezgraničnim znanjem,(dr. Halid Faik el-Ubejdi) U, svoj svojoj, višedimenzionalnosti, Meka, i Kaaba u njoj su za nas muslimane, ne  samo  centar svijeta,  već  i  života. (pogledati gornju ilustraciju)

 Dr. Husejn Kemaludin,  briljantni profesoror  topografije,  čiji je cilj  bio, da se iznađe sredstvo koje bi pomoglo muslimanima da odrede Kiblu sa bilo kojeg mjesta na Zemljinoj kugli, sa  timom   naučnika uspio je dokazati da je Mekka centar Zemlje. Proučavanja su ih dovela do rezultata da je Mekka centar planete i ukrštanje svih kontinenata.

 Dr. Husejn je nacrtao kartu Zemaljske kugle i  označio na njoj  pravce  Kible. Te nakon  što je nacrtao  kontinente  izračunao  je  položaj  i  udaljenost  svakog mjesta sa šest kontinenata u odnosu na Mekku. Zatim je spojio linije jedne sa drugima kako bi saznao kako će padati po dužini i širini na Zemlji. Pokazalo se da je Mekka središte ovih pravaca.  Nakon što je nacrtao pravce kontinenata zajedno sa ostalim pojašnjenjima, služeći se u svom istraživanju elektronskim sredstvima za označavanje neophodne razdaljine, primijetio je da može nacrtati  krug  čiji  centar je Mekka.  U svojim teoremama je otkrio smisao božanske mudrosti time što je Mekka odabrana za mjesto Božije kuće.  Ovu teoriju, urađenu tokom sedamdesetih, prošloga stoljeća  potvrdili su satelitski snimci, topografske i geografske analize Zemlje tokom devedesetih godina XX stoljeća.

Mekka je  još od drevnih vremena imala  istaknut značaj, ona je i danas stjecište trgovačkih puteva, državna trgovina Saudijske Arabije se oslanja na dva glavna puta: Trgovački put Mekke i Put Arabijskog poluotoka na sjeveru zemlje.

U drugoj polovini XX stoljeća, jedan američki naučnik, ekspert za topografiju, je u svojim analizama i istraživanjima došao do zaključka da je Mekka centar Zemlje. Topografska istraživanja su se oslanjala na kosmičku pojavu prisutnu još od postanka univerzuma; međusobno privlačenje nebeskih tijela. Proces privlačenja proizilazi iz centara nebeskih tijela, planeta i zvijezda. Zemljina sila teže proizilazi, kao i kod svake druge planete, iz njenog centra. Tu je tačku ili centar proučavao ovaj američki naučnik, uvjerivši se u njegovo postojanje, položaj i njegovo mjesto na površini Zemlje. On je utvrdio da je položaj Mekke mjesto na kojem se međusobno spajaju kosmičke zrake.

MEKA  CENTAR  DUHOVNOSTI,  GEOGRAFSKI   I   SMISAONI   POJAM   UMJERENOSTI   ISLAMSKOG  UMMETA

Uzvišeni Stvoritelj  je odlikovao Mekku, počastivši je tako što ju je učinio centrom duhovnosti. To je centar u kome muslimani sa svih strana svijeta obavljaju hadž. Božijom voljom se htjelo da se u Mekki postavi prva kuća za ljude gdje će se obožavati samo Uzvišeni Gospodar. Ona je pravac ka kojem se licem okreću ljudi  i  njihova  destinacija  za obavljanje hadža i umre. Na Zemljinoj kugli ona ima centralni položaj, što znači da predstavlja geografski i smisaoni pojam umjerenosti islamskog ummeta.

Kako je Poslanik Muhamed (s.a.v.s.) još prije četrnst stoljeća, sam od sebe mogao kazati: “O, stanovnici Meke, pripadnici Kurejša, zaista se vi nalazite naspram (ispod) samog središta nebesa”, a, da mu to nije došlo u vidu Objave.

MEKA REFERENTNA TAČKA SVJETSKOG VREMENA

KABA  BOŽIJA  KUĆA  NA  MAKRO  PLANU;  SRCE ČOVJEČANSTVA

  1. godine, u Vašingtonu je održana Međunarodna Konferencija o Merdijanima, na kojoj su predstavnici dvadesetpet Nacija usvojili Merdijan, koji prolazi kroz opservatorij u Greenwichu, kraj  Londona, kao  nulti  Merdijan.  I, od tada, se sve vremenske zone mjere upravo  od  Greenveeča.  Proljeća,  2016. godine , u Dohi je organizovana Konferencija o važnosti Meke, na kojoj je predstavljen mekanski sat, a koji je patentiran od palestinskog/švajcarskog inovatora, Yasin Ashouka, koji mjeri vrijeme, okrećući  kazaljke u smjeru tavafa, u smjeru  suprotnom,  radu  konvencionalnih  satova.  Na Konferenciji je  istaknuto, senzacionalno  otkriće, da nulti Merdijan prolazi  kroz Meku, te da bi sveti   grad Meka, a  ne  Greenwich, trebalo  da  bude  referentna tačka svjetskog vremena, ističući naučne dokaze, o centralnom položaju Meke na zemlji.  Danas, u doba visoke tehnologije, putem f otosa,  satelita, interneta, Kaba je možemo reći, razotkrivena  i  nemuslimanima,, te  im  je   Meka,  barem  u tom vizuelnom i akustičnom smislu, prestala biti zabranjenim gradom.  Svakako, da je to zapadno otkrivanje  Meke, u  izvjesnom smislu, otvorilo  jedan novi  nivo  komunikacije,  gdje  muslimani  pokušavaju,  o  svojem  vjerovanju, govoriti  jezikom  materijalnih  dokaza  i  naučne  argumentacije, ali  ponekada je to nespretno, neadekvatno i  često puta neargumentovano.

ZLATNI   OMJER  (- PHI  KONSTANTA   1, 618 )- SREDIŠNJI  POJAM   ALLAHOVE   SVETE   GEOMETRIJE

Mecca Umrah Makkah Masjid Racih

Masjid  Racih Mekka

Septembra mjeseca 2016, čuveni turski 3D umjetnik, Erdem Centikaya, istinski se je posvetio, izučavanju Zlatnog  omjera. Phi konstanta, ili 1,618, vrhunsko je matematičko   otkriće  i  središnji  pojam Svete geometrije. Božanska  proporcija,  Zlatni  omjer,  najdragocjenije  blago, sve su to imena, kojima  su učenjaci  raznih  generacija  nazivali  ovaj  broj, izveden  iz  Fibonačijeva  niza brojeva, gdje je zbir prethodna broja, jednak  slijedećem broju u nizu, dok koeficijenti susjednih brojeva sadrže broj 1, 618.

Izgleda fascinantno i zapanjujuće, da je 1,618  sveprisutan u  prirodi.  Biljke, životinje, ljudska  bića, svi  oni  posjeduju dimenzije, koje  se  drže  omjera, Phi naprema 1.  Što  znači, da se je Stvoritelj koristio  uvijek, jednim  te  istim brojem, u  različitim  okolnostima u  Univerzumu;  u otkucajima  našega srca, razmjerima DNK spirale, u specijalnom Dizajnu Univerzuma, u rasporedu lišća na  biljkama, grana na stablima, žilica na lišću,  grananju vena i nerava kod životinja, u proporciji hemijskih sastojaka i geometriji kristala  u kristalima snježnih pahuljica, u spiralnim konstrukcijama mnogih galaksija,  kao i među spiralama  suncokretovog  sjemena. Ako se  podijeli  broj  ženskih  pčela  sa brojem muških,  u bilo  kojoj  košnici  na  svijetu, dobije se 1,618;  ljudsko tijelo, je takođe, sastavljeno od  gradivnih  blokova,  čiji  je  propocionalni  omjer  uvijek 1,618. Ako  podijelimo  udaljenost  od  vrha  glave  do  poda s udaljenošću  od pupka  do p oda, dobićemo 1,618;  udaljenost  od  ramena  do  vrha  prstiju  s udaljenošću od lakta  do  vrha   prstiju, rezultiraće sa 1,618. Udaljenost od kuka do poda s udaljenošću od koljena do poda,  zglobovi prstiju,  prsti na nogama……1,618  se  svuda  ponaša  kao  Univerzalni  zakon.

MEKA  U  TAČKI   ZLATNOG   OMJERA  ARABIJE;  KABA  U  TAČKI  ZLATNE  SREDINE  MEKE

Cetinkaja  je  u  svojem  dokumentarnom  filmu “Svete Misterije” – “TAJNE MEKE”, tačno  izračunao  Omjer udaljenosti i  zmeđu Meke  i  Južnog  Pola, kao  i između Meke  i  Sjevernog  Pola, te  sa  zapanjenošću  ustvrdio,  da  ona  iznosi  tačno, 1,618. Što  znači, da se tačka  zlatnog  Omjera, zapravo  nalazi  u  Meki, kako  prema  mapi paralela, tako  i  prema  mapi  merdijana.  Proporcija  istočne tačke  solisticijske linije i  Meke  zapadne tačke i Meke  je također 1,618. A, to znači, da je tačka Zlatnog Omjera svijeta, zapravo  i  uvijek  u  granicama Meke, a svakako da tu treba uključiti  pored  Kabe ArefatMinu, i  to  prema  svim kartografskim  sistemima, osim minimalnih  kilometarskih  varijacija, na samim  kartama. Postoji  zanimljiv program, takozvani  Phi matrix, a koji se upotrebljava  za prikazivanje  zlatnog omjera, na  fotografijama  i na  kartama. Ukoliko bi  kartu  svijeta sa paralelama i merdijanima, otvorili  u  ovom  programu, tačka  zlatnog  omjera će uvijek biti u Meki.  Kur,anu  postoji  jedan  jedinstven  i  fascinantan  ajet, a  u kojem povezanost  između  Meke i  zlatnog omjera, postaje  više  nego  jasan. ( zapažanja autorice “bosanske Sumejje” Azre Hasanović)

Prvi hram sagrađen  za  ljude  jeste  onaj u Mekki, blagoslovljen  je  on i  putokaz  svjetovima. -(Ali ‘Imran – Imranova porodica – 96)

MEKKA – MINA

Ovaj Ajet sadrži ukupno 47 harfova. Ako sada izračunamo sam zlatni omjer harfova 47/1,618,  dobićemo broj  29.0,   što predstavlja ukupan broj harfova, od  početka Ajeta do riječi Meka.  U slučaju da jedan harf nedostaje ili bi on bio dodan, ova mjera svakako nebi bila moguća. Eto kako u Kuranu, tako i na karti  svijeta, će se  pokazati, da  je  Meka  zaista  centar, to  jest,  zlatna  sredina  svijeta.

Muhamed a.s., je  rekao: ” Srce  vjernika  je  Božija  kuća”, iz  čega  proizilazi, da  je Kaaba   Božija  kuća,  na  makroplanu,  to   jest,  srce  čovječanstva.  Okretanje u svemiru, smjena  dana i noći, vodeni ciklusi, naše misli, emocije, sve je to nevidljiva energija u pokretu, nevidljiva energija Zemlje, koja je u stalnom spiralnom kretanju u pravcu kazaljke na satu, kroz razgranatu mrežu nevidljivih  energetskih linija. Kaba, kao najposećenije mjesto na zemlji, koju hodočaste svake godine, milioni vjernika sa svih merdijana, i u fizičkom i u mentalnom i duhovnom smislu,  oslobađa i kanališe najmoćniju energiju na Zemlji, što je čini i najmoćnijom energetskom tačkom na Zemlji.  Ali, ta čudnovata energija Kabe, teče na sasvim drugačiji način od  ove uobičajene zemaljske –  suprotno  kretanju  kazaljke  na satu. Prilikom  ceremonijalnog  obavljanja  tavafa, muslimani  moraju  obići  Kabu sedam  puta, a to je zapravo u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Ono što nas vezuje za ovaj ovo prolazni materijalni svijet, to jest za Zemlju,  to su svakako  ovovremenske  i  ovoprostorne  granice. Dabismo se oslobodili ovoprolazne materijalizacije, koja je posve duhovnog  koncepta, morali bi pobjeći od  prostora i vremena, u koji smo zarobljeni. A, kada obilazimo Kabu, u pravcu suprotnom  od  kretanja zemaljske energije, time pomažemo sebi, našem biću, našoj duši da se uzdigne iznad granica vremena i prostora, i da doživi direktno iskustvo  Božije sveprisutnosti. Kretanje oko Kabe,  tavaf,  suprotno smjeru kretanja Zemlje, ustvari je kretanje suprotno prolaženju vremena.  Obrtanje vremena u tavafu, to jest vremenu okretanja oko Kabe, simbolizira poništenje pada čovjeka. rekonstrukciju  stanja čovjeka u Ademovu a.s., savršenost. Prije svog pada Adem je bio savršen musliman,  a zbog svoje neposlušnosti nepokoravanju Svevišnjem, oduzeto mu je to stanje savršenosti. Svi  napori  ljudskih  bića su usredsređeni  u pokušaju,  da se vrate u to prvotno stanje, stanje savršenosti, kako to mudro objašnjava, Seyyed Hosein Nasr.

Mevlana Dželaludin Rumi  jedan  od najvećih mističkih pjesnika, u povijesti ljudskoga roda,  je govorio: “Brojni su putevi traganja, ali je traganje  uvijek  isto. Zar ne vidiš, da su putevi koji vode u Meku razni, jedni dolaze iz Bizanta, drugi iz Sirije, a, drugi  pak, prelaze  kopnom i morem. Stoga je udaljenost, koju ovim putevima  treba proći, svaki put uvijek različita; ali  kada  stignu  na  cilj,  rasprave i odstupanja u pogledima izčezavaju, jer se srca sjedinjuju……………….. Ovaj polet srca, nije vjera ni nevjera, to je ljubav “.  – Shodno  stihovima velikana  Rumija, svako od nas,  ko je obavio hadž  ili  umru  zna  kolika je psihička, umna i duhovna stabilnost koja čovjeka obuzme pri ulasku u ovo mjesto,a to se dešava čak i griješnicima i onima što su se udaljili od Božijeg pravca.

Zaista  je   Mekka središte  univerzumske  energije  i  svjetlosti. Slavljen neka je Uzvišeni  Stvoritelj, Gospodar Veličanstvenog Svemira!

AUTENTIČNA  GENEALOGIJA  ALLAHOVIH  MONOTEISTIČKIH  IZASLANIKA;   OD   ABRAHAMA, (IBRAHIM a.s.) do   MUHAMED, s.a.v.s., SA   KOJIM  SE   NE   MOŽE   POREDITI   BILO   KOJI   VELIKAN   MODERNE ISTORIJE

ARAFAT

Ibrahim a.s.,  je imao sedam godina kad je počeo tražiti Boga. Tako jednog dana reče svom ocu: ”Oče, šta je napravilo čovjeka?”

Budalasti otac odgovori: “Čovjek; jer ja sam napravio tebe, a moj otac je napravio mene.”

Ibrahim a.s., odgovori: “Oče to nije tako; jer ja sam čuo jednog starca kako plače i govori: ”O moj Bože, zašto mi nisi dao djecu?”

Njegov otac reče: “To je istina sine moj da Bog pomaže čovjeku da napravi čovjeka, ali On u to ne mješa svoje ruke; samo je potrebno da čovjek dođe i moli se svom Bogu i da mu da janjce i ovce, i njegov Bog će mu pomoći”.

Ibrahim a.s.,  upita: “Koliko ima bogova, oče?”

Starac odgovori: “Ima ih beskonačno po broju, moj sine”.

Tad Ibrahim a.s., reče: “O oče, šta ću učiniti ako budem služio jednom Bogu, a drugi mi bude želio zlo, jer njega ne služim? Na bilo koji način će doći do nesloge među njima i tako će doći do rata među bogovima. Ali, ako bog koji mi želi zlo, ubije mog sopstvenog boga šta ću činiti? Sigurno je da bi on mene takođe ubio”.

Stari čovjek smješeći se odgovori: “O sine, ne boj se, jer ni jedan bog ne ratuje s drugim; ne, u velikom hramu ima hiljadu bogova sa velikim bogom Baalom; a ja sam sada blizu sedamdeset godina starosti i još nisam nikad vidio da je jedan bog udario drugog boga. A sigurno je da svi ljudi ne služe jednog boga, nego jedan čovjek jednog, a drugi drugog”.

Ibrahim a.s.,  reče: “Tako, onda oni imaju mir među sobom.” Reče otac njegov: “Imaju.”

Tad reče Ibrahim a.s.,: “O oče, na što su bogovi nalik?”

Starac odogovori: “Budalo, svakog dana ja pravim boga kojeg prodam drugima da bih kupio kruh, a ti ne znaš na šta su bogovi nalik!” A u tom trenutku on je pravio jednog idola. “Ovaj, reče on,” je od palminog drveta, onaj drugi je od maslinovog, ovaj mali je od slonove kosti: vidi kako je fin! Zar ne izgleda kao da je živ? Svakako, samo mu nedostaje dah!”

Ibrahim a.s.,  reče: “I tako oče, bogovi su bez dihanja? Pa kako onda oni dišu? Sigurno je oče da oni nisu bogovi.”

Starac je bio bijesan na ove riječi, govoreći: “Da imaš toliko godina pa da razumiješ, smrvio bih ti glavu ovom sjekirom, ali budi miran, jer još nemaš razumjevanja!”

Ibrahim a.s., reče: “Oče, ako bogovi pomažu da se napravi čovjek, kako to da može biti da čovjek treba da pravi bogove? I ako su bogovi napravljeni od drveta, veliki je grijeh spaliti drvo. Ali, reci mi oče, kako to – kad si ti napravio toliko bogova – da ti bogovi nisu pomagali da napraviš toliko druge djece, da bi ti postao najmoćniji čovjek na svijetu?”

Slijedi  Natavak:

Prikaži više

Slični članci

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.