Islam se temelji na pet stvari

ZNACI ISLAMA

Znaci islama su: „Vjerovati da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed alejhisselam Njegov poslanik, obavljati namaz, davati zekat i izbjegavati sve oblike idolopoklonstva (širka)“  (1-8)

 Korijen hadisa

Hadise ovakvog značaja prenose mnogi popisivači hadisa, a u gornjem obliku zabilježio ga je Bejheki od Behz b. Hakima.

Biografija prenosioca

Behz b. Hakim je sin Muavije b. Hejda, a puno mu je ime Ebu Abdulmelik El-Kušejri. Hadise je prenosio od oca, Hišama b. Urveta i dr. A od njega su prenosili Sulejman Temimi, Džerir b. Hazim i dr. Behz b. Hakim se smatra pouzdanim i tačnim prenosiocem hadisa. Tako ga je okarakterisao Jahja b. Me in, a njegova je ocjena po ovom pitanju mjerodavna. Takvog mišljenja je i imam Tirmizi, autor Sunena. („Tehzibu t-tehzib“ 1:498).

 Povod nastanka hadisa

Djed Behz b. Hakima Mu avija b. Hejda kaže da je došao Poslaniku i rekao mu „O Božiji Poslaniče! Došao sam da te pitam šta nam donosiš od tvoga Gospodara?“, a Poslanik mu odgovori: „Islam“. „A kakvi su njegovi znakovi?“ – ponovo je upitao. Poslanik mu je citirao gore navedeni hadis.

Komentar hadisa

Ovaj hadis obuhvata glavne temelje dini-islama. Ne može se ni zamisliti islam bez navedenih odredbi koje je svaki njegov pripadnik dužan prihvatiti i njegovati. Sličan ovome je i hadis koji prenosi Abdullah b. Omer, a koji glasi: „Islam se temelji na pet stvari“, a potom navodi pet poznatih islamskih šartova. Istu poruku sadrži hadis u kojem Poslanik daje uputstva Mu az b. Džebelu prije polaska u Jemen. Tom prilikom mu je rekao: „Ti ideš u zemlju gdje žive ljudi dviju obavljenih vjera (jevreji i hrišćani). Prvo što ćeš uraditi pozovi ih da vjeruju u jednog Stvoritelja. Ako to prihvate, poduči ih obavljanju namaza, pa ako i to prihvate obavjesti ih da im je Allah odredio davanje zekata, koji će uzimati od njihovih bogataša i davati njihovim siromasima“ (Sunen Nesai 5:2)

Nije teško zaključiti na osnovu prednjih predaja da je glavna stvar u vjeri prihvatanje i priznavanje Allaha Uzvišenog kao neospornog Stvoritelja, poslije čega slijede praktična primjena glavnih vjerskih principa.

Izvor: ”POVODI NASTANKA NEKIH HADISA”

Autor: Mirsad Mahmutović

Preizeto sa Akos.ba

Priredila: Neira Pašović

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.