IUNP – UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

INFORMACIJE O UPISU

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru odobrava upis 265 studenata u prvu godinu četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB), školske 2018/2019., na sledećim departmanima:

PRAVNE NAUKE:

–          Opšte pravo, 30 studenata;

–          Pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika); 30 studenata;

EKONOMSKE NAUKE:

–          Poslovna ekonomija, 25 studenata;

 

PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE NAUKE:

–          Psihologija, 25 studenata;

–          Vaspitač djece predškolskog uzrasta, 25 studenata;

FILOLOŠKE NAUKE:

–          Bosanski jezik i bošnjačka književnost, 15 studenata;

–          Srpski jezik i književnost, 15 studenata;

–          Engleski jezik i književnost, 30 studenata;

–          Njemački jezik i književnost, 25 studenata;

RAČUNARSKE NAUKE

–          Informatika, 25 studenata;

 

UMJETNOST

–          Likovna umjetnost (slikarstvo), 10 studenata;

–          Primjenjena umjetnost, (dizajn i modna kreacija) 10 studenata.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati  sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Rang lista primljenih kandidata ostvaruje se na osnovu  uspjeha iz srednje škole i rezultata testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja.

Student po okončanju četvrte studijske godine, polaganjem završnog ispita, stiče diplomu o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (240 ESPB).
Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisati master studije u trajanju od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (60 ESPB).

Po okončanju drugog stepena kandidati mogu upisati doktorske studije za sticanje zvanja doktor nauka- Ph.D. u trajanju od tri studijske godine (180 ESPB).

JUNSKI UPISNI ROK

–          prijavljivanje na konkurs vršiće se od 11.06. do 06.07.

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 07.07. sa početkom u 11 h;

–          rang lista kandidata biće objavljena narednog dana od polaganja ispita;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u period od 09. do 14.07.;

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

–          prijavljivanje na konkurs vršiće se od 20.08. do 07.09.;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 08.09. sa početkom u 11 h;

–          rang lista kandidata biće objavljena narednog dana od dana polaganja ispita;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u period od 10. do 15.09.;

PRAVO ŽALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

ŠKOLARINA

Školarina se može platiti u osam mjesečnih rata. Ukoliko se ukupan iznos školarine uplati do 1. oktobra, kandidat stiče pravo na umanjenje cjelokupnog iznosa od 4%.

U cjenu školarine uračunata je prva prijava ispita, nastavne i vanastavne aktivnosti koje se ralizuju na Univerzitetu. Studentima su na raspolaganju Sportsko-rekreativni centar sa terenima za mali fudbal, teretanom, fiskulturnom salom gdje studenti imaju priliku razvijati svoje fizičke sposobnosti, Univerzitetska biblioteka koja broji nekoliko hiljada naslova stručne i dodatne literature, čitaonica opremljena računarima kao i Medija centar. Učešćem u Medija centru, studenti prezentiraju svoju kreativnost i umijeće kroz televizijske emisije: Studentski dnevnik, Studentski mozaik i inovativno obrazovno-zabavni projekat Unipedija, kao i časopis Naš student i radijske emisije.

Svi navedeni sadržaji dostupni su studentima kako bi upotpunili vrijeme između nastavnih aktivnosti i afirmisali svoje talente.

Plaćanje školarine studentima omogućeno je i preko studentskog kredita.

 

STIPENDIJE

IUNP dodjeljuje stipendije kandidatima koji su izvršili upis u prvu godinu akademskih studija, u visini pune školarine:

–        Na osnovu činjenice da je dijete bez oba roditelja;

–        Na osnovu činjenice da roditelji studenta imaju sedmoro i više djece.

Također, Univerzitet godišnje dodeljuje stipendije za studente sa najboljim prosjekom na Departmanu.

Određeni popust na školarinu studenti mogu ostvariti i po drugim osnovima prema raspisanom konkursu za tekuću akademsku godinu.

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentsjkoj službi Univerziteta originalne primerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole.

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih,

4.      Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšteg znanja i testa specifičnih znanja,

5.      Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;

3.      Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;

4.      Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

5.      Dokaz o uplati troškova upisa,

6.      Dokaz o uplati prve rate troškova školarine ili celokupnog iznosa.

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.