Kako će postupiti hodočasnica koja zbog mjesečnog pranja ne obavi hadžski tavaf…

Pitanje: Kako će postupiti hodočasnica koja zbog mjesečnog pranja ne obavi hadžski tavaf, a nastupi vrijeme da se vrati u svoju zemlju; ne može se ni zadržati, niti se može vratiti u Meku da bi obavila ovaj tavaf? Allah vas nagradio!

Odgovor: Ako je sve tako kako ste naveli, ta će hodočasnica primiti injekciju koja zaustavlja menstrualno krvarenje, pod uvjetom da to nije štetno za zdravlje, i obavit će tavaf, ili će pomoću higijenskog uloška spriječiti odliv krvi te će obaviti tavaf zato što se nalazi u prijekoj potrebi da takopostupi. Ovo mišljenje preteže u ovom pitanju, i za njega se opredijelio šejhul-islam Ibn Tejmijja. Neprihvatanje ovog mišljenja ima za posljedicu jednu od sljedeće dvije mogućnosti: prvo, hodočasnica u tom slučaju ostaje pod ihramskim zabranama, pa ne smije imati spolni odnos s mužem, ako je udata, odnosno ne smije se udati ako je neudata; i, drugo, ona ima status osobe koja je spriječena u obavljanju hadžskih obreda, te se u tom slučaju oslobađa ihramskih zabrana i kolje kurban, ali joj hadž nije važeći. Obje su ove mogućnostineprihvatljive, pa ostaje da prihvatimo mišljenje koje je preferirao šejhul-islam Ibn Tejmijja, tim prije jer se ovdje radi o prijekoj potrebi i teškom položaju za ženu. Islam je lahka vjera, na temelju sljedećih Božijih riječi: “On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao…” (el-Hadždž, 78); “…Allah vam želi olakšati, a ne da poteškoće imate…” (el-Bekara, 185)

A ukoliko se žena koja, zbog mjesečnog pranja, nije obavila hadžski tavaf može vratiti u Meku nakon što se očisti, nema smetnje u tome da otputuje i da se vrati; u tom slučaju nije dozvoljeno da ima spolni odnos s mužem jer se nije u potpunosti oslobodila od ihramskih zabrana.

Šejh Muhammed b. Usejmin

Prikaži više

Slični članci

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.