Kako će postupiti invalid koji ne može obući ihrame?

Pitanje: Kako će postupiti invalid koji ne može obući ihrame?

Odgovor: Onaj ko ne može obući ihrame obući će odjeću koju može nositi i, prema prosuđivanju islamskih autoriteta, zaklat će kurban u Meki te meso podijeliti tamošnjim siromasima, ili će nahraniti šest siromaha dajući svakom siromahu pola sa’a hrane, ili će postiti tri dana. Ovo su islamski učenjaci kazali analogno nemogućnosti brijanja glave, koje je spomenuto u kur’anskom ajetu: “A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi…” (el-Bekara, 196). Koliko će dana postiti, odnosno koliko će udijeliti milostinje, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je u hadisu čije smo značenje naveli.

Šejh Muhammed b. Usejmin

Prikaži više

Slični članci

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.