KAKO JE ALLAHOV POSLANIK, S.A.V.S., OPISAO MI’RADŽ I SVOJE NOĆNO PUTOVANJE

Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doveden mi je burak. To je duga bijela životinja veća od magarca a manja od mazge. Korak joj je toliki dokle oko može doprijeti. Jahao sam je sve dok nisam stigao do Kudsa.
Svezao sam je za jednu halku za koju vezuju poslanici. Zatim sam ušao u džamiju i klanjao dva rekata.
Nakon toga sam izišao. Došao mi je Džibril, a.s., sa posudom vina i sa posudom mlijeka. Odabrao sam mlijeko.
– Odabrao si prirodu, – rekao mi je Džibril, a.s.
Nakon toga sam podignut na nebesa. Džibril je zatražio da se otvore.
Upitan je bio: Ko si ti?
– Džebrail, rekao je.
Ponovo je upitan: Ko je s tobom?
– Muhammed, rekao je.
Pitan opet: Zar je već poslan?
– Jest, poslan je, rekao je Džibril.
Nakon toga nam je otvoreno. Odmah sam vidio Adema. Izrazio mi je dobrodošlicu i za mene uputio hajr-dovu.
Zatim smo podignuti na drugo nebo. Džibril, a.s., je zatražio da se otvori.
Rečeno mu je: Ko si ti?
– Džibril, rekao je.
– Ko je s tobom, upitan je?
– Muhammed, rekao je.
– Zar je već poslan?, upitano je.
– Da, rekao je Džibril.
Zatim nam je otvoreno drugo nebo. Na njemu sam vidio dva tetića: ‘Isaa b. Merjem i Jahjaa b. Zekerijjaa. Izrazili su mi dobrodošlicu i za mene uputili hajr-dovu.
Nakon toga smo podignuti na treće nebo. Džibril je zatražio da se otvori.
Upitan je: Ko si ti?
– Džibril!, odgovorio je.
– Ko je s tobom?
– Muhammed!, rekao je.
– Zar je već poslan?, upitano je.
– Da, poslan je!, rekao je Džibril.
Zatim nam je otvoreno treće nebo. Na njemu sam vidio Jusufa. Vidio sam da mu je dato pola ljepote. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.
Nakon toga smo podignuti na četvrto nebo. Džibril, a.s., je zatražio da se otvori.
Upitan je: Ko si ti?
– Džibril!, rekao je.
– Ko je s tobom?
– Muhammed!, odgovorio je.
– Zar je već poslan?, upitano je.
– Da, poslan je!, odgovorio je Džibril.
Nakon toga nam je otvoreno četvrto nebo. Na njemu sam vidio Idrisa. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu. Allah Uzvišeni za njega je rekao: Podigli smo ga na visoko mjesto.
Nakon toga smo podignuti na peto nebo. Džibril, a.s., zatražio je da se otvori.
Rečeno je: Ko si ti?
– Džibril!, odgovorio je.
– Ko je s tobom?
– Muhammed!, rekao je.
– Zar je već poslan?, rečeno je.
– Poslan je!, odgovorio je Džibril, a.s.
Nakon toga nam je otvoreno peto nebo. Na njemu sam vidio Haruna. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.
Poslije toga smo podignuti na šesto nebo. Džibril je zatražio da se otvori.
– Ko si ti?, upitan je.
– Džibril!, odgovorio je.
– Ko je s tobom?
– Muhammed!, rekao je.
– Zar je već poslan?, upitano je.
– Jest, poslan je!, rekao je Džibril, a.s.
Nakon toga nam je otvoreno šesto nebo. Na njemu sam vidio Musaa. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.
Podignuti smo poslije toga na sedmo nebo. Džibril, a.s., je zatražio da se otvori.
– Ko si ti?, upitan je.
– Džibril!, odgovorio je.
– Ko je s tobom?, rečeno mu je.
– Muhammed!, odgovorio je.
– Zar je već poslan?, upitano je.
– Da, poslan je!, odgovorio je Džibril, a.s.
Nakon toga otvoreno nam je sedmo nebo. Na njemu sam vidio Ibrahima, naslonjenog leđima na Bejtu-l-ma’mur. U tu kuću svaki dan ulazi sedamdeset hiljada meleka koji se više ne vraćaju u nju.
Zatim sam odveden do Sidreti-l-muntehaa. Njegovi listovi su kao slonove uši a plodovi kao veliki ćupovi. Kada mu dođe neka Allahova naredba, promjeni se tako da niko od Allahovih stvorenja ne može opisati njegovu ljepotu.
Allah mi je tada objavio što je htio. Propisao mi je svaki dan i noć po pedeset namaza. Sišao sam nakon toga kod Musaa, s.a.v.s.
Upitao me: Šta je Allah naredio tvom ummetu?
– Pedeset namaza!, rekao sam.
– Vrati se svome Gospodaru i zatraži olakšanje!, rekao je Musa. Tvoj ummet to neće moći izdržati. Ja sam iskušao i ispitao sinove Israilove.
Vratio sam se svome Gospodaru i rekao: ‘O Gospodaru, olakšaj mome ummetu!’ Allah mi je smanjio za pet namaza.
Vratio sam se Musau i rekao: ‘Allah mi je smanjio za pet namaza.’
Rekao je: ‘Tvoj ummet ni to neće moći podnijeti. Zato se vrati svome Gospodaru i zamoli ga da ti olakša.’
Tako sam neprestano išao od svoga Gospodara do Musaa, a.s., sve dok moj Gospodar nije rekao: ‘Muhammede, zadužujem te sa pet namaza, svaki dan i noć, a svaki namaz vrijedit će kao deset namaza, i to je pedeset namaza.
Pa ko odluči da uradi neko dobro djelo, pa ga ne uradi, bit će mu upisano da je uradio jedno dobro djelo. Pa ako ga uradi, bit će mu upisano da je uradio deset dobrih djela.
A ko odluči da uradi neko loše djelo, pa ga ne uradi, neće mu se ništa upisati. A ako ga uradi, upisat će mu se jedno loše djelo.’
Nakon toga sam krenuo i došao do Musaa. Obavijestio sam ga o tome. Rekao mi je: ‘Vrati se svome Gospodaru i zamoli ga da ti još olakša.’
Allahov Poslanik je rekao: Već sam se vraćao svome Gospodaru, pa sam se zastidio od Njega.

(Ovo je verzija hadisa koji se nalazi kod Muslima u njegovoj vjerodostojnoj hadiskoj zbirci)

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.