Konkurs za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medrese u školskoj 2017/18. godini

Na osnovu člana 52. Statuta, Upravni odbor Medrese “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

ZA UPIS U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Školovanje u Medresi  “Gazi Isa-beg” traje četiri godine. Škola je internatskog tipa. Kandidat za prijem u Medresu treba da ispunjava sljedeće uslove:

– da nije stariji-a od 17 godina,

– da je završio-la osmogodišnju školu s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem,

– da je duševno i tjelesno zdrav-a,

– da je završio-la drugi stupanj vjeronauke,

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Prednost za upis imaju kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.

Prijemni ispit će se održati u Medresi “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru u subotu 17. juna 2017. godine, za muškarce i djevojke.

Prijemni ispiti počinju u devet sati. (09:00h)

Molbe za prijemni ispit podnose se na adresu:

Medresa “Gazi Isa-beg” ulica Gradska 1/b, 36300 Novi Pazar.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 15. jun 2017. godine.

Uz molbe  prilažu se i sljedeća dokumenta:

–  izvod iz matične knjige rođenih,

–  svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi ili svjedočanstva za 5, 6, 7 i 8. razred,

–  ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav-a,

–  pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može upisati Medresu,

– pismeni pristanak roditelja, staratelja ili Medžlisa (Džamijskog odbora) Islamske zajednice da će redovno izvršavati materijalne obaveze prema Medresi.

Molimo sve kandidate da tačno naznače adresu prebivališta i broj telefona, kako bismo ih uredno i na vrijeme mogli obavijestiti o rezultatima prijemnog ispita.

Naknadne molbe i molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji su zainteresirani za upis u Medresu, mogu koristiti Informator koji sadrži pitanja iz testa na prijemnom ispitu.

Kontakt:

Telefon: +381 20 311 770

E-mail:  npmedresa@gmail.com

Izvor: medresa.edu.rs

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.