Lahkoća islama u borbi protiv neprijatelja

Borba na Allahovom Putu nije propisana radi uspostavljanja dominacije nad ljudima, njihovog ponižavanja, osvajanja teritorija, uzimanja tuðeg imetka ili prisiljavanja na prihvatanje islama. Cilj borbe na Allahovom Putu jeste spriječiti nasilnika da ne čini nepravdu muslimanima i ukloniti sve prepreke sa puta širenja islama kako bi ljudi mogli osjetiti njegovu ljepotu i slast, te vlastitim izborom prihvatiti islam.

Primjećujemo da islam u svom džihadu nikada ne odstupa od zacrtanog programa. Naprotiv, Allah dž.š. ne želi da doðe do borbe ako postoji bilo kakvo drugo rješenje koje će nam omogućiti dostavljanje istine svim ljudima.

Ovu konstataciju pojašnjava činjenica da je islam propisao upozoravanje neprijetelja, a zabranio borbu na prepad bez obzira kako velik ili mali bio broj neprijatelja. Islam je zatim vjernicima propisao da prije borbe pozovu nevjernike u islam. Ako odbiju onda će tražiti od njih da im plaćaju džizju. U slučaju da ni jedna mirovna metoda ne urodi plodom, dolazimo do zadnje etape, a to je borba. Ovakav vid ophoðenja sa svojim neprijateljima predstavlja vrhunac tolerancije, blagosti i dobrote.

U slučaju da doðe do rata, muslimanima je nareðeno da ne odstupaju od svog uzvišenog cilja. Allah dž.š. je zabranio ubijanje onih koji nisu sposobni za borbu i onih koji nisu odvraćali od Allahovog Puta. Uzvišeni je zabranio ubijanje žena, djece, nemoćnih staraca i svećenika. Zabranio nam je zluradost, zlobu i rušenja. Zabranio je masakriranje i pustošenje, ubijanje životinja osim ako ih želimo jesti, sječenje drveća ili paljenje, ako za to ne postoji potreba. Kaže Allah dž.š.: ”I borite se na Allahovom Putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapovijedaju kavgu.” (El-Bekare, 190.)

Bilježe Buhari i Muslim da je Ibn Omer, r.a. rekao: ”Našao sam ubijenu ženu u jednoj bici sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, pa je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, zabranio ubijanje žena i djece.”

Ebu Davud bilježi predaju od Enesa, r.a. da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Krenite u ime Allaha dž.š.,  s Njegovom pomoći i u vjeri Allahovog Poslanika. Ne ubijajte iznemoglog starca, malo dijete i ženu. Nemojte krasti, sakupite ratni plijen i popravljajte. činite dobročinstvo jer Allah dž.š. voli one koji dobočinstvo čine.”

Imam Ahmed bilježi hadis od ibn Abbasa, r.a. da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: ”Nemojte na prjevaru napadati, nemojte potkradati ratni plijen, ubijati djecu i svećenike.”

U oporuci koju je napisao Ebu Bekr, r.a. svom vojskovoði Jezidu ibn Ebu Sufjanu stoji: ”Nemoj sjeći plodno drvo, ne ruši stambene objekte. Nemoj ubijati ovce i deve ako ih nećeš jesti, ne sijeci palmu i ne spaljuj je.”

Ove savjete i preporuke je sam Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, primijenio u praksi. Sjetimo se osvojenja Mekke kada je muslimanska vojska pobjednički ušla, a stanovnici Mekke se predali. Zastavu ensarija je nosio Sa’d ibn ‘Ubade koji je u stihovima govorio: ”Danas je dan pokolja, danas ćemo proljevati krv pored Ka’be, danas je Allah dž.š. ponizio Kurejšije.” Te riječi su došle do Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, pa je rekao: ”Danas ćemo veličati Ka’bu, danas je Allah dž.š. ponosnim učinio Kurejšije.” Zatim je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, oduzeo Sa’du zastavu i predao je njegovom sinu Kajsu, r.a.

Nakon ulaska muslimanske vojske u Mekku njeni stanovnici su se okupili pred Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, očekujući njegovu presudu. Jasno im je bilo kakvu su patnju nanjeli Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, i muslimanima. Nisu zaboravili ni sve ono neprijateljstvo prema islamu i njegovim sljedbenicima koje traje od početka misije Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, pa sve do sada. U tom trenutku im se obraća Allahov miljenik, sallallahu ‘alejhi we sellem, i kaže: ”O skupino Kurejšija! Šta mislite da ću sa vama sada učiniti?” Rekoše: -Učinit ćeš dobro, jer si ti plemenit, a i sin si plemenitog brata. -Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, im reče: ”Reći ću vam kao što je Jusuf, a.s. rekao svojoj braći: Danas vas neću koriti. Idite, vi ste slobodni.”

U Bici na Uhudu je ubijena najdraža osoba Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, njegov amidža Hamza, r.a. To je unijelo tugu u srce Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, ali i u srca drugih muslimana. Ubio ga je rob Wahši po naredbi svog vlasnika Džubejra ibn Mut’ima i Hinde, žene Ebu Sufjana.

Hinda je onda izmasakrirala Hamzu, r.a., odsijekla mu nos i uši, te od njih sebi napravila ogrlicu i naušnice. Rasporila je njegov stomak, izvadila jetru i onako prijesnu je zubima kidala.

Kada je nakon bitke Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem vidio izmasakrirano i unakaženo tijelo Hamze, r.a. osjeti veliku tugu. Taj prizor ga pogodi pa reče: ”Tako mi Allaha neću više nikada izgubiti takvog. Ovo su najteži trenuci u mome životu.” Zatim je dodao: ”Ako me jednog dana Uzvišeni počasti pobjedom nad njima izmasakrirat ću ih kao što niko od Arapa prije nije uradio.” Allah dž.š. je tada objavio ajet: ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive. Strpljiv budi! ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.” (En-Nahl, 126-127.)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, se odazvao ovom kur’anskom pozivu i opovrgnuo odluku koju je donio. Islam su poslije primili Wahši i Hinda, a Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je to prihvatio. Sve što je tražio od Wahšija bile su riječi: ”Udalji se od mene kako te ne bih vidio.”

Puno je primjera koji svjedoče plemenitosti islama, njegovu toleranciju u borbi protiv neprijatelja, pomilovanju onih koji nisu sposobni za borbu i čuvanju njihovog imetka od upropaštavanja.

Prikaži više

Slični članci

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.