Ličnosti

Intervju sa kurra hafizom Dževadom Šošić o hifzu Kur’ana

Svaki musliman koji želi učiti hifz, a hifz je doista težak zadatak, treba, prije svega, donijeti čvrstu odluku da će…

Imam Ebu Hanifa: Hafiz hadisa, autoritet i hadiski kritičar

Veliki hadiski ucenjak ‘Abdullah ibn al-Mubarek je rekao: „Da mi Allah nije dao da se okoristim od Ebu Hanife i…

Munir Gavrankapetanović

Rahmetli Munir Gavrankapetanović rođen je u Sarajevu 14.juna 1928.godine, preselio na bolji svjet 16.01.1999.godine ili 28. Ramazana 1410 godine. Otac…

Balkanski velikan dr. Aćif Skenderović

Tokom boravka u Krajini, nadajući se da osvane četvrtak, kako bi se uputili ka Sarajevu; ali dok čovjek kuje Allah…

Ismail-efendija Filibalić

Ismail-efendija Filibalić ( 1870-1948 ) U Novom Pazaru (nekada dijelu Bosne, kasnije kao dijelu kosovskog sandžaka) bilo je muftija, muderisa,…

Ibrahim ef. Maglajlić

Hadži hafiz Ibrahim ef. Maglajlić rođen je u Banja Luci 25. aprila 1861. godine, sin je hadži Smaila, a potiče…

Ćamil Sijarić

Ćamil Sijarić bošnjački je pisac, porijeklom iz Sandžaka. Rođen je 1913. godine u Šipovici kod Bijelog Polja. Još kao dječak…

“Mala Bosna” u Luksemburgu

Historija organiziranja bošnjačke emigracije seže u daleku 1906. godinu. U vrijeme nastanka političkih partija u Bosni i Hercegovini paralelno se…

Derviš-beg Miralem – istaknuti borac za vakufsko-prosvjetnu autonomiju Bosne i Hercegovine

Derviš-beg Miralem rođen je u Jemanlićima kod Donjeg Vakufa 1860. godine. Školovao se u Travniku i Carigradu, ali nikad nije…

Ejup Mušović

Među najistaknutije bošnjačke historičare sa područja Sandžaka svakako spada Ejub Mušović. Rođen je u sandžačkom gradu Tutinu 1930. godine. Osnovnu…

Detektovan Adbloker (dodatak koji blokira reklame)

Molimo vas podržite nas tako što ćete ugasiti Adbloker