Ličnosti

Munir Gavrankapetanović

Rahmetli Munir Gavrankapetanović rođen je u Sarajevu 14.juna 1928.godine, preselio na bolji svjet 16.01.1999.godine ili 28. Ramazana 1410 godine. Otac…

Više »

Balkanski velikan dr. Aćif Skenderović

Tokom boravka u Krajini, nadajući se da osvane četvrtak, kako bi se uputili ka Sarajevu; ali dok čovjek kuje Allah…

Više »

Ismail-efendija Filibalić

Ismail-efendija Filibalić ( 1870-1948 ) U Novom Pazaru (nekada dijelu Bosne, kasnije kao dijelu kosovskog sandžaka) bilo je muftija, muderisa,…

Više »

Ibrahim ef. Maglajlić

Hadži hafiz Ibrahim ef. Maglajlić rođen je u Banja Luci 25. aprila 1861. godine, sin je hadži Smaila, a potiče…

Više »

Ćamil Sijarić

Ćamil Sijarić bošnjački je pisac, porijeklom iz Sandžaka. Rođen je 1913. godine u Šipovici kod Bijelog Polja. Još kao dječak…

Više »

“Mala Bosna” u Luksemburgu

Historija organiziranja bošnjačke emigracije seže u daleku 1906. godinu. U vrijeme nastanka političkih partija u Bosni i Hercegovini paralelno se…

Više »

Derviš-beg Miralem – istaknuti borac za vakufsko-prosvjetnu autonomiju Bosne i Hercegovine

Derviš-beg Miralem rođen je u Jemanlićima kod Donjeg Vakufa 1860. godine. Školovao se u Travniku i Carigradu, ali nikad nije…

Više »

Ejup Mušović

Među najistaknutije bošnjačke historičare sa područja Sandžaka svakako spada Ejub Mušović. Rođen je u sandžačkom gradu Tutinu 1930. godine. Osnovnu…

Više »

Mujaga Komadina – uspješni gradonačelnik Mostara

Činjenica je da je Hercegovina, a posebno grad Mostar na kraju osmanske i početku austrougarske vladavine dao veliki broj bošnjačkih…

Više »

Mehmed ef. Azabagić – drugi reis-ulema u Bosni i Hercegovini

Reis Mehmed Teufik ef. Azabagić bio je drugi po redu reis-ulema u Bosni i Hercegovini. Sin je hadži Osman-bega a…

Više »

Detektovan Adbloker (dodatak koji blokira reklame)

Molimo vas podržite nas tako što ćete ugasiti Adbloker