Ne istražuj tuđe mahane

Piše: Preljević Edin

Svakom muslimanu prioritet treba da budu vlastita djela, a ne postupci drugih ljudi. Dakle, posvećenost sagledavanju, preispitivanju i poboljšavanju vlastitih djela, s ciljem ispravljanja grešaka i dostizanja visokog stepena ahlaka i morala, dužnost je svakog vjernika, ali je isto tako i dužnost ne pratiti i ne preispitivati greške i djela drugih.

Posvećenost svojim djelima nijednom vjerniku neće ostaviti prostora da razmišlja i bavi se postupcima drugih, i ovakav način ponašanja sprečava da se kod muslimana javi loše mišljenje o drugom.

Vjernicima je i u Kur’anu i u hadisu Resulullaha sallallahu alejhi we sellem zabranjeno da muslimani sumnjiče i istražuju tuđe mahane, Allah, subhanehu ve te‘ala, kaže: “O, vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.” (El-Hudžurat, 12)

Osoba koja otkriva tajne muslimana i istražuje njihove mahane, sasvim će sigurno upasti u zamku samozadivljenosti i lošeg mišljenja o drugim ljudima. Takve osobe se izlažu opasnosti da svoje srce napune ohološću i egoizmom, što je puno opasno jer mogu zalutati sa Pravog puta i zaslužiti Allahovu kaznu.

Muslimani trebaju gledati da što više poprave sebe i svoja djela jer nas tako uči nas Poslanik alejhi selam koji kaže: “O, skupino onih koji su povjerovali samo jezicima, a kojima iman nije ušao u srca, ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove mahane, jer onaj ko bude istraživao njihove mahane, takvima će Allah istražiti mahane, a kome Allah bude istražio mahane, osramotit će ga u njegovoj kući.” (Ebu Davud a Albani kaže da je hadis sahih)

Islam nas uči da imamo lijepo mišljenje o braći i sestrama u vjeri, ne trebamo se zaletavati i odmah osuđivati. Jedan dobri prethodnik je rekao: “Kada bih vidio brata muslimana kako mu s brade kapa vino, prvo bih pomislio: ‘Neko ga je posuo vinom!’ Kada bih ga zatekao kako stoji na vrhu brda i govori: “Ja sam vam Gospodar najuzvišeniji!”, prvo bih pomislio: “On uči kur’ anski ajet!”
Kako je lijepo imati lijepo mišljenje o drugima kako bi drugima dali mira, a i sami imali smiraj!

Čovjek koji je navikao da osuđuje i u prvi mah kritikuje, to mu se usadi u srce, i ustvari to je pokazatelj kakvo je njegovo srce, šta se u njemu nalazi to će na usta izaći.

Imam Ebu Hanife rahmetullahi ‘alejhi., je bio upitan o statusu čovjeka koji kaže: „Ne žudim za džennetom, niti se plašim džehennema, niti se bojim Allaha dž.š.. Jedem mrcinu i klanjam namaz bez učenja Kur’ana i bez obavljanja ruku’a i bez obavljanja sedždi. Svjedočim uvjek onome što ne vidim očima i mrzim istinu, a fitna mi je draga.“

Učenici imama Ebu Hanife rahmetullahi ‘alejhi., rekoše: “Ovaj čovjek je stvarno problematičan.”

Imam Ebu Hanife rahmetullahi ‘alejhi., ukratko odgovori:

„Ovaj čovjek se nada susretu sa Allahom dž.š., a ne žudi toliko za džennetom, i plaši se Allaha dž.š., a ne džehennemske vatre, i ne boji se toga da će Allah dž.š., nepravedan prema njemu biti po pitanju kažnjavanja. Jede mrcinu tj. jede ribu i skakavce, i klanja namaz bez Kur’ana, ruku’a i sedždi tj. klanja dženaze. Svjedoči onome što ne vidi tj. tevhid Allaha, a mrzi smrt – a hak/istina je. Voli pare i djecu – a fitna su.”

Onaj što je postavio pitanje, na mah skoči i poljubi imama Ebu Hanifu rahmetullahi ‘alejhi., u glavu i reče: „Svjedočim da si ti pravo „bure“ znanja!“ (16)

U ovom primjeru, koji je samo jedan od mnogobrojnih primjera, vidimo kako su imami i učenjaci Ummeta tumačili tuđa djela u skladu sa pozitivnim značenjem, ukoliko za to postoji ikakva osnova, makar šanse bile i male, što je u skladu sa milošću ove vjere prema njenim sljedbenicima, gdje smo zaduženi sebi tražiti mahane, i o sebi loše misliti, drugima tražiti opravdanja i o njima lijepo misliti, sve dok se ne izgubi svaka nada i šansa za takvo nešto. Islam je vjera mira i trebamo biti optimisti i gledati na svijet pozitivno, jer ko gleda pozitivno i najgora stvar mu može biti lijepa, a onaj koji sve sa prezirom i mržnjom posmatra, za njega je na najljepša stvar, ružna, tako da sve zavisi od insana.

Rekao je jedan mudrac: „Ko u borbu kreće sa stavom i mišljenjem da je slabiji i da nema velike šanse da pobijedi, takav je unaprijed izgubio borbu.“

Tvoje privatne okolnosti su tvoja lična stvar, a tvoj bonton govora je pravo svih. Zato nemoj miješati svoje lične frustracije sa svojim odnosima prema drugima. U pravila sreće spada i – Budi stalno sa Allahom i nemoj nikom zavidjeti. Ne mrzi i živi jednostavno, ma koliko visoke stepene dostigao. Očekuj dobro, ma koliko se nevolje umnožile. Nauči se darivanju, ne očekujući ništa zauzvrat. Većina naših problema i nesuglasica bi nestala kada bi pričali jedni sa drugima, a ne jedni o drugima. Čovjek koji je u stanju da se okiti saburom, u stanju je da ovlada bilo čim drugim. Jedan od najvećih problema koji se dotiče sumnjičenja jeste što današnji narod voli da tumači, analizira.. I to običan narod, miješa se u posao učenih ljudi.
Kaže jedan šejh: „Nažalost, danas o vjeri govori svako! Vjera je postala poput sofre s hranom kojoj pristupa ko god hoće, iznosi svoja mišljenja, stavove, zaključke, i ovakav je slučaj samo s vjerom, dok o drugim naučnim disciplinama i temama ne govori svako.”

Kako bi život tekao dalje tokom koji je neophodan za svakodnevnicu ispunjenu smirajem i dobrom, nemoj sve analizirati, potom tumačiti, ali ni u svemu cjepidlačiti. Saslušaj, zatim se nasmij i prešuti. Nije nužno da svaku stvar uzmeš u razmatranje. Čistoća srca nije sramota. Prelazak preko lošeg postupka nije naivnost. Praštanje nije slabost. Šutnja nije zatvorenost. To je odgoj i ibadet!

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.