Počeo “Prvi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta”

U organizaciji Centra za kulturno nasljeđe Foruma Bosna i Muzeja Hercegovine u Mostaru se održava Prvi međunarodnoi kolokvij „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“ na kome su uzeli učešće i profesori Internacionalnog univerziteta rukovodilac Departmana filoloških nauka dr. Jahja Fehratović i prorektor prof. dr. Amela Lukač Zoranić.

Fehratović i Lukač-Zoranić su u okviru prvog raspravnog stola izlagali komparativnu temu „Sandžačka epska škola i doprinos Milmana Parrya i Alberta Lorda njenom etabliranju“

Oni su u svom izlaganju istakli da je dominantnost epike u sandžačkobošnjačkoj književnosti uvjetovana geostrateškim položajem ovog područja, načinom življenja i serhatlijskim običajima kakvi se još susreću u jezgri bošnjačke epske tradicije u Bosanskoj krajini, odakle i sandžačkobošnjačka epika crpi većinu tematsko-motivskih jedinica. Obzirom da većina velikih epskih pjevača starijeg perioda dolazi iz južnog Sandžaka, koji je u mnogo čemu bio naslonjen na Hercegovački sandžak, na skupu je iznijeta i teza da i ovaj žanr sandžačkobošnjačke usmene poezije dolazi iz Hercegovine, odakle su ga putujući pjevači prenijeli najprije na teritorij južnog Sandžaka, gdje je nastala i svojevrsna škola epskog pjevanja čiji je vrhunac dosegnut za vrijeme magijskog pjevača i pripovjedača Ćor Husa Husovića, i nadalje se proširila u sve krajeve današnjeg Sandžaka.
Fehratović i Lukač su također naveli da je tradicija sandžačke epske škole u kontuintetu trajala od prije dolaska Osmanlija pa sve do druge polovice XX vijeka, i da kao takva predstavlja jednu od najduljih epskih tradicija na Balkanu.

Oni su naveli da je upravo iz tih razloga IUNP pokrenuo veliki istraživački komparativni projekt koji će u partnerstvu sa značajnim svjetskim istraživačima u narednom periodu nastojati da obradi i sistermatizira veći dio zbirke Milmana Parrya i Alberta Lorda, ali i svih ostalih istraživača sandžačke epike kao dijela bošnjačkog epskog korpusa.

Na ovom eminentnom međunarodnom skupu sudjeluje preko trideset akademika, univerzitetskih profesora, istraživača i proučavalaca usmene tradicijeiz zemalja regiona i svijeta.

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.