Pomaganje vjere i vjernika

Pomaganje Uzvišenog Allaha koje se spomin je u ajetima je metaforičkog značenja, jer kako je moguće da čovjek pomaže Allahu, dž.š.? Uzvišeni Allah nema potrebe za bilo čime. On je dovoljan Samom Sebi, neovisan je od svjetova.

U tefsirima stoji da „pomaganje Allah, dž.š“ znači, ustvari, pomaganje Njegove vjere. Dobro, kako se to onda pomaže Allahovoj dž.š., vjeri? Veliki mufessir ibn Džerir et-Taberi (umro 310/923) je dio ajeta: „O vjernici pomozite Allaha!“, protumačio jednim hadisom Allahovog Poslanika, s.av.s., u kome se spominje „i’lau kelimetillah“ – „uzdizanje Allahove dž.š., riječi, Objave“, tj. da to pomaganje Allaha dž.š., ustvari ima pomenuto značenje. (Taberi, Džami’u-l-usul, XII, 160)

Fahruddin Razi (umro 606/1210) je „pomaganje Allahu dž.š.“ protumačio kao pomaganje na sljedeća tri načina: a) pomaganje Allahove dž.š., vjere, b) pomaganje zajednice vjernika, c) pomaganje ispravnoj zajednici naspram one koja je zalutala.

Prokleti šejtan ulaže napor, trudi se da nametne nevjerstvo – kufr ljudima, da ih odvrati od imana. Pokušava da time pokori i pobjedi vjernike. No, Uzvišeni Allah želi da zajednica vjernika pobjedi, želi da istina prevlada. Tako, svako ko nastoji, ko ulaže trud i napor, da pomogne vjernike, da istina zavlada, on je taj koji „pomaže Uzvišenog Allaha“. (Razi, Mefatihu ‘l-gajb, XXIX, 48)

Ukratko, „pomaganje Uzvišenog Allaha“ koje se spominje na pet mjesta u Kur’anu Časnom, podrazumijeva nastojanje i ulaganje napora da se širi i uzvisuje Allahova dž.š., vjera te pomaganje vjernicima da budu pokorni Uzvišenom Allahu.

Izvor: Akos.ba

Pripremio: Fahrudin Vojić

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.