Ramazanske nafile

Šejh h. hafiz Mustafa ef. Mujić, r.a.

Kada dođe prva veče ramazani-šerifa tada se otvore džennetske kapije, a zatvore džehennemske, a šejtani se povežu da bi lakše i komotnije mu’mini i mu’minke mogli postiti mjesec ramazan. U ramazani-šerifu svako dobro djelo vrijednije je nego u običnim danima hiljadu puta više. Svaku večer u vrijeme iftara u ramazanu Allah dž. š. oprosti na hiljadu grijeha od Svojih robova do lejletu-l-kadra, a u lejleti-l-kadru više oprosti Svojih robova više nego preko cijelog ramazana do uoči bajrama, a uoči bajrama više oprosti Svojih robova nego preko cijelog ramazana. Zato svaki musliman i muslimanka koji sa svega srca isposti ramadani-šerif i izvrši sve druge obaveze prema Allahu i Alejhisselamu i čuva da ne bi pokvario taj svoj post govorom ružnim ili djelom ili lošim vladanjem, on će sa takim postom ostati čist od grijeha kao od majke rođen.

Koji god musliman i muslimanka sa velikim poštovanjem i veseljem dočeka ramazani-šerif i prvu veče ramadana klanja dva rekata nafile namaza u počast dolaska ramazani-šerifa i bude učio na oba rekata suru Inna fetahna iza Fatihe i iza namaza proučio deset puta Inna enzelnahu i deset salavata Allah će ga sačuvati od svih belaja i nesreća za cijelu godinu dana.

Prvi dan ramadana klanjati četiri rekata i učiti iza Fatihe petnaest puta ajetu-l-kursijju na svakom rekatu, a iza toga treba proučiti ajetu-l-kursijju jedanput, kao i tesbih i dovu i zamoliti Allaha dž.š. da mu usliša i primi njegov ibadet i da mu oprosti grijehe. Treba i prvi dan proučiti suru Inna fetahna leke do na kraj, a tako i uoči ramadana, pa će ga Allah sačuvati za cijelu godinu dana.

Desetu večer ramadana klanjati dva rekata oko polovice noći i učiti na svakom rekatu iza Fatihe Ajetu-l-kursijju sedam puta i pet puta suru Kul huvallahu i po pet puta Mu’avvezetejni (to su sureta Kul e’uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e’uzu bi Rabbi-n-nas). Poslije namaza sedam puta Ajetu-l-kursijju i sedam salavata proučiti. Deseti dan Ramazana klanjati četiri rekata i učiti iza Fatihe; Kul ja ejjuhe-l-kafirun i suru Ihlas po deset puta.

Dvadesetu veče ramazana klanjati dva rekata, proučiti na svakom rakatu Jasin suru, poslije dove proučiti deset puta Ajetu-l-kursijju i tri puta salavat. Dvadeseti dan Ramadana dva rekata klanjati i učiti na svakom rekatu poslije Fatihe Ajetu-l-kursijju, Kul ja ejjuhe-l-kafirun, suru Ihlas – sve po jedanput. Poslije namaza Ihlas suru proučiti deset puta i salavat deset puta.

U Lejle-i-kadru klanjati najmanje dva rekata, pa do stotine i više. Učiti na svakom rekatu po sedam puta Ihlas suru. Poslije namaza proučiti sedamdeset puta Estagfirullah ve etubu ilejhi. Ko klanja dva rekata na ovaj način u Lejle-i-kadru skrušeno i ponizno i plačno, i prouči poslije namaza sedamdeset puta Istigfar prije će mu se oprostiti grijesi nego se on digne s mjesta. Allah će mu oprostiti grijehe, njemu, njegovim roditeljima, i Allah će mu poslati meleke u Džennetu gdje će mu zasaditi džennetsku mivu, džennetske saraje i džennetske rijeke i prije će vidjeti mjesto u džennetu nego što u njega uniđe. U Lejle-i-kadru ima posebna dova koja se uči, a to je: BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN TUHIBBU-L-AFVE FA’FU ANNĪ. «Ja Rabbi, zaista si Ti koji opraštaš, voliš opraštanje, pa oprosti nam naše grijehe.»

Lejle-i-kadr je prijepisna noć kada meleki po Allahovu emeru prepisuju iz Levhi Mahfuza za buduću godinu šta će se sve dogoditi za godinu dana, ko će se u toj godini roditi, ko će umrijeti, koliko će u toj godini pasti kapi kiše, snijega, leda, vjetra, koliko će biljki iz zemlje nići. Tu se večer izreče svakom osuda ko je džennetlija, a ko je džehennemlija. Ti se defteri dadnu četvorici meleka koji su carevi meleka. Ko je džennetlija, a ko je džehennemlija – ti se defteri dadnu hazreti Džebrailu. Koliko će iz zemlje biljki nići – ti se defteri dadnu Mikailu a.s. A koliko će pasti kapi kiše i snijega i vjetra – ti se defteri dadnu Israfilu a.s. A ko će se u ovoj godini roditi i umrijeti – ti se defteri dadnu Azrailu a.s. Ovi meleki po ovom rasporedu vrše te zapovijedi i meleke raspoređuju gdje treba. To je noć najbolja za ibadet u godini dana. Ona ima posebna svoja obilježja. Ona je tiha, mirna, bez vjetra jaka i bez kakve holuje i vidnija je od ostalih noći. Te noći ne padaju zvijezde. Te noći Allah oprosti i oslobodi na milione svojih robova od džehennemske vatre. U Lejle-i-kadru najmanje treba klanjati dva rekata, a najviše hiljadu. Može se učiti na svakom rekatu suru Inna enzelnahu jedanput i tri puta Kul huvallahu i na svako dva rekata predavati selam.

Tridesetu večer ramazana dvanaest rekata klanjati i učiti iza Fatihe na svakom rekatu deset Ajetu-l-kursijja, deset puta Inna enzelnahu i dvadeset puta suru Kul huvallahu. Poslije selama dvadeset i pet salavata proučiti koje hoćeš. Prvu večer ševvala uoči bajrama četrdeset rekata klanjati, na svakom iza Fatihe učiti Ihlas suru deset puta. Kad se pregne na rukū proučiti tri puta Subhane Rabbije-l-‘azim, a zatim Subhanallahi ve-l-hamdu lillahi do na kraj deset puta. Kada se završi taj namaz hiljadu puta proučiti Estagfirullah, a zatim pasti na sedždu i proučiti Ja Allahu ja Rahmane-d-dunja ve Rahime-l-ahireti ja Hajju ja Kajjumu ja Ze-l-dželali ve-l-ikram, igfir li zunubi ve tekabbel savmi ve salati, zatim moli Allaha što želiš. Prvi dan bajrama klanjati četiri rekata poslije bajram namaza. Učiti na svakom rekatu: na prvom rekatu iza Fatihe Sebbihisme, na drugom Ve-š-šemsi, na trećem Ve-d-duha, na četvrtom Ihlas sedam puta. Poslije namaza sedamdeset salavata.

KRATKI RAMAZANSKI SAVJETI

1. Požuri s tevbom, jer je ona ključ uspjeha na ahiretu, a njeni uvjeti su: da se odmah prekine sa činjenjem grijeha, da se donese čvrsta odluka da se više neće činiti i da se u srcu iskreno kajemo za učinjeni grijeh.

2. Okiti se saburom i budi strpljiv nadajući se nagradi Uzvišenog Allaha i sačuvaj svoj jezik, pogled i sluh od harama.

3. Pored fard-namaza obavaljaj nafile, a posebno noćni namaz i budi u njemu skrušen i razmišljaj o značenjima kur’anskih ajeta koje budeš učio.

4. Redovno obavljaj namaze u džematu.

5. Navikavaj svoju malu djecu na post, a sa odraslima tokom ramazana zajedno čitaj prevod Kur’ana, islamske knjige i članke iz islamske štampe, i razgovaraj o pročitanom.

6. Napravite ibadetski ugođaj u svojim kućama i stanovima tako što ćete umjesto televizije slušati učenje Kur’ana, ilahija, kasida, mevluda, va’zova i sl.

7. Nastoj prisustvovati učenju mukabele u džamiji, prateći ili slušajući učenje.

8. Porani u džamiju kako bi zaslužio nagradu za klanjanje u prvom saffu i kako bi stigao obaviti namaz od početnog tekbira.

9. Vodi računa o klanjanju svih pritvrđenih sunneta.

10. Budi redovan na teravih-namazu i ne propuštaj vitr-namaz.

11. Nastoj da prirediš iftar postaču.

12. Ako si u prilici, svakodnevno dijeli sadaku siromašnima.

13. Posjeti bolesnika, zijareti rodbinu i isprati dženazu jer je sve to sunnet i donosi veliku nagradu.

14. Prouči najmanje jedan džuz Kur’ana dnevno i razmišljaj o njegovim značenjima čitajući prijevod i komentar.

15. Ne zaboravi proučiti jutarnji i večernji zikr, a čini to i u toku ostalih dijelova dana i noći.

16. Klanjaj duha-namaz.

17. Lijepo je da ponekad klanjaš dva rekata nakon uzimanja abdesta.

18. Prisustvuj prigodnim vazovima, dersovima i predavanjima iz raznih oblasti islama.

19. Svaki dan nauči napamet nekoliko ajeta Kur’ani-kerima.

20. Svaki dan nauči bar po jedan hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

21. Pročitaj kraće djelo iz oblasti akaida, sire, fikha…

22. Ne zaboravi svoju obavezu da uputiš nekoga na dobro i da odvratiš od zla.

23. Budi maksimalno plemenit, požrtvovan i širokogrudan u ovom mjesecu.

24. Ako si u stanju, obavi umru u ramazanu, jer ona je ravna hadždžu.

25. Upućuj dovu neposredno prije iftara.

26. Izmiri zavađene, bez odlaganja.

27. Ne zaboravi, u dovama, moliti za braću muslimane ma gdje oni bili, a posebno one koji su u teškoj situaciji: u Palestini, Iraku, Kašmiru, Čečeniji i dr.

28. Požuri da se iftariš, a ostavi sehur do pred zoru.

29. Čini dobročinstvo roditeljima dok su živi i nakon njihove smrti (učeći dovu za njih, dijeleći sadaku za njih, obavljajući hadždž, izvršavajući njihovu oporuku, posjećujući njihove prijatelje i dr.)

30. Ukoliko si dužan savjesno obračunaj svoju imovinu na koju si dužan dati zekat i podijeli propisani dio, jer se nagrada za učinjeno dobro djelo ili farz obavljen u ramazanu umnogostučuje.

31. Nemoj zaboraviti u posljednjoj trećini mjeseca ramazana ili u danima pred bajram podijeliti sadekatul-fitr za sebe i članove svoje porodice.

32. Nastoj biti u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana.

33. Budi aktivan i konstruktivan član svoga džemata. Svojim radom ili materijalnim prilogom nastoj da podržiš svaku akciju koja se vodi u tvome džematu ili džamiji.

34. Ne dozvoli da u danima Bajrama posreneš i podlegneš šejtanovom zavođenju, pa budeš od onih koji bajram dočekuju i slave sa haramom.

35. Posti šest dana mjeseca ševvala nakon Bajrama.

Neke greške i prijestupi koji se čine u ramazanu:

1. Pretjerano spavanje danju i propuštanje nekih namaza.

2. Večernja sijela i provođenje vremena uz televizor prateći serije, filmove i druge neprimjerene i beskorisne sadržaje.

3. Prejedanje za iftarskom sofrom i punjenje stomaka prekomjernim kolinama hrane i pića.

4. Konzumiranje crvenog i bijelog luka prilikom iftara, a zatim odlazak u džamije, jer poznato je da neugodan zadah uznemirava meleke i klanjače.

5. Napuštanje džamije nakon klanjanja osam rekata, a pohvalno je ostati sve dok imam u potpunosti ne završi s klanjanjem teravih-namaza.

6. Laž, ogovaranje

7. Svađa i prepirka

8. Psovka i bestidan govor

9. Neustajanje na sehur u kojem je bereket.

10. Nedovoljno učenje Kur’ana i razmišljanje o njegovim značenjima.

(Izvadak iz knjige: KITAB, Izdavač: Libris, Sarajevo, 2004. god.)

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.