Sadaka ne umanjuje imetak

Jedan čovjek je istovarao tek kupljenu ovcu, pa mu se ona otrgla i pobjegla. Čovjek je potrčao za njom da je uhvati, a ovca je pobjegla u jednu kuću u kojoj su živjela siročad. Svakog dana majka te sirote djece je čekala na vratima ko će joj donijeti hranu i sadaku, a to su komšije često radile. Kada je ovca ušla u njihovu kuću, majka je izašla da vidi od koga je ovca, kad ugleda da na vratima stoji njihov komšija Ebu Muhamed pa mu reče:…

„Neka Allah primi ovu sadaku Ebu Muhammede“, misleći da je on poslao ovcu kao sadaku. On joj na to odgovori: ”Neka Allah ukabuli i halali nam ako smo nešto uskratili.” Zatim se okrenu prema Kibli i reče: ”Allahu, primi sadaku od mene.” Sutradan, poslije zore, on ode da kupi novu ovcu. Kada je došao na pijacu, vidio je trgovca sa puno ovaca i ode do njega i odabra ovcu deblju od jučerašnje, pa upita prodavača za cijenu, a ovaj mu odgovori: ”Uzmi je i nećemo se razići…” Dok je ovcu tovario u auto, prodavač mu reče: ”Ova ovca je bez cijene, a razlog je što mi je Allah dao da ove godine imam mnogo janjadi, pa sam obećao ako budem imao mnogo ovaca da ću prvom mušteriji dati ovcu kao poklon, a ovo je tvoja nafaka.“

*******

To je sadaka… A šta znate o njenoj vrijednosti, jeste li čuli o koristima sadake?

1. Među najveće koristi sadake je to što ona može biti uzrok izliječenja bolesnika i što otklanja razne nevolje i iskušenja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:»Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom».

Enes b. Malik: «Zaista Allah zbog sadake i čuvanja rodbinskih veza, insanu produžava život, štiti od teške smrti i od svega neželjenog i štetnog»!

2. Onaj koji daje sadaku dobija nagradu iste vrste.

O tome govori hadisi kudsi u kojem Allah kaže:»Čovječe dijeli da ti dadnem»!

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:»Ko od mu’mina otkloni neku dunjalučku brigu ili nevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu, ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na akhiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na akhiretu. Allah je robu na pomoći, sve dok rob pomaže svome bratu».

3. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake.

U hadisu stoji:»Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori:»Allahu naknadi onome ko dijeli», a drugi govori:»Allahu, daj propast onome ko uskraćuje».

4. Sadaka uvećava imetak i donosi rizk.

Allah kaže:»Ko će Allahu dati lijep kredit, pa da mu mnogostruko vrati»! (al-Bekare, 245. ajet). Allah kaže i ovo:»Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik»! (Sebe’, 39. ajet). Komentarišući ovaj ajet, Ibnu Kesir kaže:»Što god da podijelite od onoga što vam je naredio i što vam je dozvoljenim učinio, On će vam to naknaditi povećanjem na dunjaluku, a nagradom na ahiretu».

5. Sadaka briše grijehe i povećava stepene

Allah kaže:»Uzmi iz njihova imetka sadaku (zekat), da ih time očistiš i uzdigneš». (at-tawba, 103. ajet).». Poslanik u hadisu kaže:»Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru».

6. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti.

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Sadaka zaista gasi srdžbu Gospodara i otklanja tešku smrt».

Ebu Umame, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život».

7. Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu.

Ukbe b. Amir, r. a, kaže:»Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže:»Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake, sve dok se ljudima ne presudi».

n-um.com

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.