Šta je to medresa i šta se sve uči u Isa-begovoj medresi?

Piše: Dr. Mersada Nuruddina Agović

Medresa predstavlja srednju islamsku školu u kojoj se izučavaju vjerski i svjetovni predmeti, tj. ona je mjesto na kojem se izučava nauka i naziv joj je nastao od arapske riječi ”derese”, što znači –izučavati. Polaznik medrese, tek upisani učenik prije se nazivao softa (suhta), što na perzijskom jeziku znači –’onaj koji plamti od želje za znanjem’. Danas je to naziv i medresantskog lista koji uređuju polaznici Gazi Isa-begove medrese u Novom Pazaru.

Od vrste i stupnja medrese zavisio je plan i program kao i vrsta udžbenika koji su se u njoj, tokom historije upotrebljavali. U medresama su predavane tradicionalne i racionalne nauke: Komentar Kur’ana (tefsir), Islamska tradicija (hadis), šerijatsko pravo (fikh i usuli-fikh), dogmatika (akaid), zatim islamska skolastička teologija (kelam), stilistika i retorika (belagat), logika (mantik), astronomija i arapski jezik, da bi se kasnije plan i program proširivao i usklađivao sa potrebama vremena i zahtjevima u pojedinim oblastima. Osim njih, izučavali su se i predmeti: račun, crtanje, osnovi geometrije, historija, zemljopis, gimnastika i maternji jezik. U toku sticanja obrazovanja učenik je, kroz sandžačku povijest medrese, koristio udžbenike iz morfologije (sarf), sintakse (nahv) i logike (mantik), hadisa, tefsira. Između ove prve tri i posljednje dvije nauke učile su se kultura govorenja (adabi bahs), držanje govora (vaz), retorika (belagat), kelam, filozofija (hikmet), fikh, feraiz, akaid i usuli-fikh.

Plan i program sandžačkih medresa slaže se sa planom i programom medresa u Bosni i Hercegovini. Školovanje traje četiri godine, internatskog je tipa, gdje postoje muška i ženska odjeljenja. Osim nastavnih, održavaju se i brojne vannastavne aktivnosti kroz razne sekcije i takmičenja. Nastavak školovanja nakon završene medrese moguć je na islamskim i svim drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

Ponos sandžačkih medresa su muška odjeljenja Gazi Isa-begove medrese u Novom Pazaru i ženska odjeljenja u Novom Pazaru, Rožajama i Preševu.

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.