Šta znači vjerovanje u Sudnji dan i kader

Priredio: Nermin Avdić

Ispravno vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva sljedeće:

 1. Vjerovanje u proživljenje, da će Allah Uzvišeni proživiti sve iz kaburova a njihovo oživljavanje je nakon puhanja u Sur, te će tada ljudi stati pred Gospodara svih svjetova.

Kaže Uzvišeni: „Zatim ćete biti proživljeni na Sudnjem danu.“ (El–Mu’minun, 16)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani.“ (Muslim)

To je stvarnost u koju nema sumnje jer su nas tako obavijestili Allah Uzvišeni i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a na mnogim mjestima se spominju zajedno vjerovanje (iman) u Allaha i u Sudnji dan zato što onaj ko ne vjeruje u Sudnji dan ne radi jer smatra da nema obračuna.

 1. Vjerovanje u obračun

„Nama će se oni, zaista vratiti i pred Nama će, doista račun polagati!“

(El–Gašijeh, 25,26)

I sve što je Allah Uzvišeni spomenuo u Kur’anu i što je vjerodostojno prenešeno u sunnetu od onoga što će se desiti tog dana.

 1. Vjerovanje u ono što je spomenuto da će se desiti nakon smrti, kao što su: Vrelo Havd, zauzimanje (šefa’at), Sirat, Džennet kao boravište uživanja a Vatra boravište za žestoku kaznu.

Rekao je šejhul–islam Ibn Tejmijje, rahimehullah: „Od vjerovanja u Sudnji dan je vjerovanje u sve što je prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će se desiti poslije smrti kao što je iskušenje u kaburu jer ljudi se iskušavaju u svojim kaburovima i biće pitani o tri stvari: ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik?

Napomena:

Kaže šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, da je velika greška kada neki ljudi kažu za onoga ko je preselio na ahiret: „Otišao je na posljednje boravište (mjesto i sl.)“ Jer, ako se kaže da je kabur posljednje boravište onda to znači negiranje proživljenja na Sudnjem danu, da nas Allah sačuva.

Vjerovanje u kader (sudbinu)

„Da vjeruješ u odredbu dobra i zla.“

Nastavlja odgovarati Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta je iman (vjerovanje), te je nakon imana u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike spomenuo ponovo glagol: da vjeruješ u odredbu dobra i zla dok u prethodnim činjenicama to nije bio slučaj.

Učenjaci kažu da je to zbog ogromne važnosti vjerovanja u kader.

Kader je Allahova odredba svega stvorenog u skladu sa Njegovim vječnim znanjem i mudrošću.

Većina učenjaka kaže da je kader i kada isto, dok neki učenjaci kažu da je kader odredba oduvijek, a kada odredba onda kada se desi. Ovo je terminološki, ali suština je ista.

 • Sekta koja negira kader naziva se kaderije.

Vjerovanje u kader podrazumijeva sljedeće:

 1. El–Ilm (znanje) – da vjerujemo da je Allah Uzvišeni oduvijek znao, podrobno i uopćeno, oduvijek i zauvijek, sve što je vezano za Njegova djela ili djela Njegovih stvorenja.

Savršenstvo Allahovog znanja:

 • Nije bilo neznanje prije znanja,
 • Neće doći neznanje (zaborav)

Postoje mnogi dokazi koji ukazuju na Allahovo znanje:

„A Allah sve zna.“ (El–Bekare, 282)

„Gospodaru mome nije ništa skriveno i On ne zaboravlja.“ (Taha, 52)

„…i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna…“ (El–En’am, 59) tj. ne opadne nijedan list sa drveta a da Allah za to ne zna. Zna kada je pao, gdje je pao i kako i na koji način je pao taj list.

2. El–Kitabe (pisanje) – da vjerujemo da je znanje koje je znao zapisao u Levhi mahfuz.

 • „Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!“ (Hadždž, 70)
 • Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa: „Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao: ‘Allah je zapisao šta će se dogoditi 50 000 godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.’“ (Muslim)

3. El–Mešie (volja ili htijenje) – da vjerujemo da sve ono što Allah Uzvišeni zna i što je zapisao da je htio da se to desi.

 • Kosmička volja–nemamo utjecaja na nju (kada ćemo se roditi, kada ćemo umrijeti, kada će pasti kiša i sl.)
 • Šerijatska volja – „Ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje“

„…onome od vas koji hoće da je na Pravom putu. A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće.“ (Et–Tekvir, 28 i 29)

4. El–Halk (stvaranje) – da vjerujemo da je sve Allah Uzvišeni stvorio.

 • „Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.“ (Zumer, 62)
 • „Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!“ (El-Furkan, 2)

(Ovo je 7. dio komentara Džibrilovog hadisa, a u narednom tekstu slijedi nastavak, uz Allahovu pomoć)

minber.ba

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Detektovan Adbloker (dodatak koji blokira reklame)

Molimo vas podržite nas tako što ćete ugasiti Adbloker