Status onoga ko odbije da posti

PITANJE: Kakav je status onoga ko ne posti u ramazanu, a punoljetan je i zdrav?

ODGOVOR:  Post mjeseca ramazana jedan je od pet temelja islama. Haram je svakom punoljetnom i razumnom muslimanu ostaviti post, osim ako za to postoji validan razlog, kao što je putovanje, bolest i sl. Ko bez razloga ostavi post jednog dana ramazana počinio je veliki grijeh i izložio je sebe Allahovoj srdžbi i kazni, dužan je iskreno se pokajati i dužan je napostiti propušteni post.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dok sam jednom prilikom spavao (vidio sam u snu kako) dođoše dvojica ljudi i uzeše me za mišice…”, potom je rekao: “Zatim su se zaputili sa mnom, pa ugledah ljude obješene za petne (Ahilove) tetive, ispucalih usni sa čijih krajeva curi krv. Upitao sam: ‘Ko su ovi?’ Kazao je: ‘To su oni koji su prekidali post prije završetka posta.’” (Nesai, El-Kubra, br. 3273) Nakon što je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim, šejh Albani kaže: “Ovo je kazna za onoga ko posti a potom namjerno prekine post prije vremena iftara, pa kakvo je tek stanje onoga ko u osnovi ne posti? Allaha molim da nas sačuva na dunjaluku i ahiretu.” (Silsiletul-ehadisis-sahiha, 7/1671)

O ostavljanju posta, šejh Usejmin je kazao: “Ostaviti post u toku ramazanskog dana bez valjanog razloga jedan je od najvećih grijeha, takav je čovjek grješan i dužan je pokajati se Allahu i napostiti taj dan koji nije postio.” (Medžmuul-fetavaver-resail, 19/89)

Ovako će postupiti ako ne posti iz nemara, lijenosti i sl., a priznaje da je post obavezan, dok je poricanje obaveznosti posta otpadništvo od islama, jer se time poriče općepoznat propis islama, koji je potvrđen Kur’anom, sunetom i konsenzusom islamskih učenjaka.

Islamski časopis “El-Asr” – www.el-asr.com

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.