Status sprečavanja lošeg djela rukom

PITANJE: Da li se loše djelo spriječava rukom? Ko je taj ko loše djelo sprječava rukom?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, opisuje vjernike kao one koji sprječavaju da se čine loši postupci, a na dobre podstiču. Rekao je Uzvišeni: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju. (Et – Tevbe, 71.)

Uzvišeni također kaže: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Ali ‘Imran, 104.)

Na drugom mjestu, Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže: “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.” (Ali ‘Imran,  110.)

Ajeti koji govore o naređivanju dobra i odvraćanja od zla su, zbog velike važnosti ove tematike i izražene potrebe za njom, mnogobrojni.

U jednom vjerodostojnom hadisu Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, kaže: “Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne može, onda neka to učini srcem – a to je najslabiji iman.” (Muslim, Sahih, poglavlje: “Iman”, 49.)

Loše djelo, je rukom dužan otkloniti onaj, koji je u mogućnosti, kao što su državni organi i organizacije koje su legitimne – svako u okviru svoje nadležnosti. Pojedinac je dužan loše djelo spriječavati rukom naspram svojih mogućnosti; (npr.: unutar svoje porodice). Onaj ko to nije u stanju učiniti, ili se plaši da bi njegov postupak prouzrokovao veću fitnu (nered) i sukob, nije dužan zlo otkloniti rukom, već je dovoljno da to učini jezikom. Učenjaci su saglasni da se loše djelo ne otklanja rukom, ukoliko će to rezultirati zlom, a ne dobrom.

Šejh Ibn Baz, “El – buhus”, 36, str.121-122

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.