Zikr je imetak siromašnog i tužnog Allahovog roba

Jedna od veoma važnih i djelotvornih metoda u snaženju imana jeste i spominjanje Uzvišenog Allaha. Zikr oplemenjuje i liječi ljudsko srce. Zikr je, također, duh i srce svih dobrih djela. Uzvišeni Allah ga je naredio i kazao: O vjernici, puno Allaha spominjite i sjećajte Ga se. Uzvišeni je obećao uspjeh onima koji Ga budu puno zikr činili: I često Allaha spominjite, ne biste li uspjeli. Spominjanje Allaha je najveće djelo, Uzvišeni Allah kaže: Doista je spominjanje Allaha najveće. Onome koga su pritisle brojne šerijatske obaveze, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je dao savjet: Neka ti jezik uvijek bude vlažan od spominjanja Allaha. (Tirmizi, 3375.)

17Zikr donosi zadovoljstvo Milostivog, tjera šejtana, otklanja brigu i tugu, donosi nafaku, otvara vrata spoznaje, to je džennetska sjemenka i jezik sprječava od lošega. To je imetak siromašnog i tužnog Allahovog roba, koji nema drugo imetka udijeliti ga, pa je Allah zikr učinio zamjenom za imetak koji bi udjeljivao. Ostavljanje zikra izaziva grubost srca, kao što je pjesnik rekao:

U ostavljanju zikra skrivena je smrt za srce,

Takva tijela su i prije grobova postala groblja.

 

Duša nastanjena u divljini takvog tijela

I nakon proživljenja, proživljenja neće biti svjesna.

Onaj ko želi liječiti svoje srce od slabosti imana mora što više spominjati Allaha. Uzvišeni Allah kaže: Gospodara svoga spominji kada zaboraviš.“ Uzvišeni Allah opisuje tragove koje zikr ostavlja na srca ljudi: I doista, uz zikr se srca smiruju. (Er-Rad, 28)

Govoreći o liječenju srca zikrom, Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, je rekao: U srcu postoji grubost koju može istopiti jedino zikr, spominjanje i sjećanje na Uzvišenog Allaha. Zbog toga svaki čovjek treba liječiti svoje srce spominjanjem Uzvišenog Allaha. Neki čovjek se obratio Hasanu El-Basriju, r.a.: ‘Ebu Seide, moram ti se požaliti na grubost svog srca.“ On mu je odgovorio: ‘Istopi tu grubost spominjanjem Uzvišenog Allaha.’ Kada se poveća nemarnost u srcu, poveća se i njegova osorost. Kada čovjek spomene Allaha, ta grubost se počne topiti poput olova bačenog u vatru. Ništa ne može snažnije i efektivnije otopiti grubost srca od zikra. Zikr je lijek i spas za srce, a nemarnost je bolest koja ga zahvata. Jedini djelotvoran lijek protiv nemarnosti je zikr. Mekhul je rekao: Spominjanje Allaha je lijek, a spominjanje ljudi je bolest. (El-Vabilus-sajjib rafi’u kelimit-tajjib, str. 142.)

Uz zikr čovjek napada šejtana i bori se protiv njega istom snagom kojom šejtan napada nemarne i zalutale. Neki iz selefa su govorili: „Kada se u ljudskom srcu ustani i ukorijeni zikr, pa šejtan pokuša primaknuti mu se, onda naiđe na otpor i padne u stanje u kakvo padne čovjek kada ga šejtan dodirne. Oko njega se okupe i drugi šejtani, pitajući šta se dogodilo tom šejtanu. Tada im se kaže: Dotakao ga je čovjek (kao što se za opsihirenog čovjeka kaže da ga je dotakao šejtan). (Medaridužus-salikin, 424/2.) Puno je ljudi koje je šejtan svojim dodirom izbezumuo, i to su oni koji su utonuli u nemarnost, koji se ne štite dovama i zikrovima i na taj način olakšavaju šejtanu pristup do sebe.

Ima ljudi koji se žale da u liječenju imana ne mogu i da im je teško praktikovati noćni namaz i klanjati nafile. Njima savjetujemo da u liječenju počnu od zikra, savjetujemo im da ustraju u tome i da stalno ponavljaju standardne zikrove kao što su riječi:

La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu,

lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir.

Ili

Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-azim.

La havle ve la kuvvete illa billahil-alijjil-azim.

Također im preporučujemo da uče i posebne zikrove, predviđene za određeno vrijeme i određeno mjesto. Ovdje mislimo na jutarnji i večernji zikr, na zikr prije spavanja, na zikr prilikom buđenja iz sna, prije odlaska u kupatilo, prije jela, prije putovanja, kad počne padati kiša, nakon ezana, prilikom ulaska i izlaska iz mesdžida, prilikom klanjanja istihare, u nedaćama i problemima, prilikom obilaska groblja, kada počne vjetar puhati. Zatim ovdje ubrajamo i zikr prilikom viđenja mlađaka, i u mnogim drugim situacijama. Nema sumnje da će čovjek koji ovo praktikuje, u svom srcu osjetiti prave rezultate. Šejhul-islam Ibn Tejmijje je napisao veoma lijepu i korisnu brošuru na ovu temu koja nosi naslov Lijepa riječ, a šejh Albani je sažeo pod naslovom Sahih lijepe riječi.

Autor: Muhammed Salih el-Munedždžid

Prijevod i izvor: IslamBosna.ba

Prikaži više

Slični članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

AdBlocker detektovan.

Podržite nas tako što ćete ugasiti AdBlocker. Na portalu se nalaze samo reklame Google Adsense-a i reklame koje sami kreiramo. Ne brinite za sigurnost vašeg računara. Hvala.