CG: Na granici u 2018. godini zaplijenjeno 3,3 tone droge

Izvor: Dnevne novine

Službenici Sektora granične policije u prošloj godini su, što samostalno, što u sadejstvu sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije i Upravom carina, pronašli i oduzeli 3,3 tone droge, navodi se u odgovorima Uprave policije.

Najveća zapljena narkotika dogodila se na 11 nautičkih milja od ušća rijeke Bojane.

“Tom prilikom je od službenika Sektora granične policije, na oko 11 nautičkih milja od ušća rijeke Bojane, registrovano 62 paketa u kojima se nalazilo oko 1.332 kilograma opojne droge marihuana (nakon sušenja i vještačenja utvrđeno da se radi o 996,700 kg marihuane)”, navode iz policije.

U toku prošle godine oduzeto je 6,837 kg heroina, 2.970,142 kg marihuane skanka, zatim 0,100 l hašišovog ulja, 0,940 kg hašiša, 1,128 kg kokaina i šest tableta ekstazija.

“Ovo predstavlja značajan rezultat imajući u vidu da ukupna količina koju je Uprava policije na području Crne Gore zaplijenila tokom prošle godine iznosi 3,3 tone droga. Navedeni dobri rezultati predstavljaju kontinuitet na planu suzbijanja prekograničnog kriminala koji granična policaja ostvaruje posljednjih godina”, zaključuju u policiji.

Kada su u pitanju vrste narkotika u najvećem broju slučajeva krijumčarenja radi se o marihuani tipa skank, koja se proizvodi u Albaniji, a krijumčari prema susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, te dalje prema zapadu.

“Pored marihuane, registrovane su manje količine heroina, kokaina, hašiša i drugih droga. U odnosu na granično područje i granične prelaze najugroženija je državna granica sa Albanijom, gdje je otkriven najveći broj slučajeva krijumčarenja narkotika. Konkretno radi se o pojasu zelene i plave granice od Ulcinja, preko rijeke Bojane, Skadarskog jezera i dalje brdsko planinskim predjelom prema sjeveru do Gusinja i Plava, gdje krijumčari, koristeći teško prohodne terene i nepristupačne staze, pješice prenose narkotike”, saopšteno je iz Uprave policije.

Najveće količine marihuane zaplijenjene su na graničnim prelazima: GP Božaj 118.711 kg, ZGP Sukobin 46,5 kg, (prema Albaniji), GP Debeli brijeg 13.293 kg (prema Hrvatskoj), GP Dobrakovo 64.064 kg, ŽGP Bijelo Polje 12.172 kg, GP Ranče 0,040 kg (prema Srbiji), GP Šćepan polje 16 kg, gP Ilino brdo 6,722 kg, GP Vraćenovići 5 kg (prema BiH), a heroina na ZGP Sukobin 4,4 kg.

“Na zelenoj granici najveća količina marihuane zaplijenjena je na ulazu u Crnu Goru, prema Republici Albaniji i to u zoni odgovornosti Odjeljenja granične bezbjednosti Tuzi, Odjeljenja granične bezbjednosti Ulcinj i Stanice granične policije Plav 1690 kg”, navode iz policije.

Ruta krijumčarenja narkotika jasno ukazuje gdje je izvor, put i kraj krijumčarenja narkotika.

“Naime, kada je u pitanju marihuana sa poidručja Albanije, najveći broj slučajeva krijumčarenja otkriven je na ulazu u Crnu Goru preko graničnih prelaza Božaj ili Sukobin, odnosno na zelenoj i plavoj granici prema Albaniji (kanjon Cijevne, obala Skadarskog jezera, područja Kuča, Grnčara), gdje se pokušavaju krijumčariti veće količine narkotika. Na graničnim prelazima krijumčari, koristeći skrivena mjesta ili praveći improvizovane bunkere u motornim ili teretnim vozilima, pokušavaju prebaciti narkotike na teritoriju Crne Gore”, navode iz policije.

Kada je riječ o broju slučajeva, ukupno najveći broj registrovan je na GP Dobrakovo i ŽGP Bijelo Polje, ali uglavnom manjih količina narkotika (tzv. džointi ili kesice sa manjim količinama za ličnu upotrebu).

Na izlazu iz Crne Gore, najveće količine registrovane su na GP Dobrakovo, Debeli brijeg, Ilino brdo, Vraćenovići, Šćepan polje, gdje krijumčari na izlazu pokušavaju transportovati narkotike ka regionu ili najčešće prema Zapadnoj Evropi.

“Većina krijumčarene marihuane skanka iz Albanije preko Tuzi, Podgorice i Ulcinja tranzitira ka, Hrvatskoj i Bosni Hercegovini, dijelom za Srbiju, dok marihuana koja se krijumčari preko Plava i Gusinja tranzitira u najvećem dijelu ka Srbiji”, navode iz policije.

Što se tiče heroina, dva pravca su krijumčarenja heroina preko teritorije Crne Gore južni pravac iz Alabanije preko GP Sukobin u tranzitu preko Crne Gore i dalje preko GP Debeli brijeg ka Hrvatskoj i zemljama Evropske unije. Sjeverni pravac se prostire od Kosova preko GP Kula u tranzitu preko Crne Gore i dalje takođe preko GP Debeli brijeg ka Hrvatskoj i zemljama Evropske unije, te drugim pravcem preko graničnih prelaza ka Bosni i Hercegovini.

Prikaži više
Back to top button
Close