ISLAM, KAO PUT ČOVJEČANSTVA KA MIRU I PRAVDI – III dio

Piše: Faruk Međedović

GOSPODAR JE STVORIO  NJEGOVU DUŠU I STAVIO JE U NEBESKI SJAJ: MUHAMED  JE  NJEGOVO  BLAGOSLOVLJENO  IME

MEKA  CENTAR  DUHOVNOSTI,  GEOGRAFSKI   I   SMISAONI   POJAM   UMJERENOSTI   ISLAMSKOG  UMMETA

Uzvišeni Stvoritelj  je odlikovao Mekku, počastivši je tako što ju je učinio centrom duhovnosti. To je centar u kome muslimani sa svih strana svijeta obavljaju hadž. Božijom voljom se htjelo da se u Mekki postavi prva kuća za ljude gdje će se obožavati samo Uzvišeni Gospodar. Ona je pravac ka kojem se licem okreću ljudi  i  njihova  destinacija  za obavljanje hadža i umre. Na Zemljinoj kugli ona ima centralni položaj, što znači da predstavlja geografski i smisaoni pojam umjerenosti islamskog ummeta.

Kako je Poslanik Muhamed (s.a.v.s.) još prije četrnst stoljeća, sam od sebe mogao kazati: “O, stanovnici Meke, pripadnici Kurejša, zaista se vi nalazite naspram (ispod) samog središta nebesa”, a, da mu to nije došlo u vidu Objave.

MEKA REFERENTNA TAČKA SVJETSKOG VREMENAKABA  BOŽIJA  KUĆA  NA  MAKRO  PLANU;  SRCE ČOVJEČANSTVA

  1. godine, u Vašingtonu je održana Međunarodna Konferencija o Merdijanima, na kojoj su predstavnici dvadesetpet Nacija usvojili Merdijan, koji prolazi kroz opservatorij u Greenwichu, kraj  Londona, kao  nulti  Merdijan.  I, od tada, se sve vremenske zone mjere upravo  od  Greenveeča.  Proljeća,  2016. godine , u Dohi je organizovana Konferencija o važnosti Meke, na kojoj je predstavljen mekanski sat, a koji je patentiran od palestinskog/švajcarskog inovatora, Yasin Ashouka, koji mjeri vrijeme, okrećući  kazaljke u smjeru tavafa, u smjeru  suprotnom,  radu  konvencionalnih  satova.  Na Konferenciji je  istaknuto, senzacionalno  otkriće, da nulti Merdijan prolazi  kroz Meku, te da bi sveti   grad Meka, a  ne  Greenwich, trebalo  da  bude  referentna tačka svjetskog vremena, ističući naučne dokaze, o centralnom položaju Meke na zemlji.  Danas, u doba visoke tehnologije, putem f otosa,  satelita, interneta, Kaba je možemo reći, razotkrivena  i  nemuslimanima,, te  im  je   Meka,  barem  u tom vizuelnom i akustičnom smislu, prestala biti zabranjenim gradom.  Svakako, da je to zapadno otkrivanje  Meke, u  izvjesnom smislu, otvorilo  jedan novi  nivo  komunikacije,  gdje  muslimani  pokušavaju,  o  svojem  vjerovanju, govoriti  jezikom  materijalnih  dokaza  i  naučne  argumentacije, ali  ponekada je to nespretno, neadekvatno i  često puta neargumentovano.

ZLATNI   OMJER  (- PHI  KONSTANTA   1, 618 )- SREDIŠNJI  POJAM   ALLAHOVE   SVETE   GEOMETRIJE

Septembra mjeseca 2016, čuveni turski 3D umjetnik, Erdem Centikaya, istinski se je posvetio, izučavanju Zlatnog  omjera. Phi konstanta, ili 1,618, vrhunsko je matematičko   otkriće  i  središnji  pojam Svete geometrije. Božanska  proporcija,  Zlatni  omjer,  najdragocjenije  blago, sve su to imena, kojima  su učenjaci  raznih  generacija  nazivali  ovaj  broj, izveden  iz  Fibonačijeva  niza brojeva, gdje je zbir prethodna broja, jednak  slijedećem broju u nizu, dok koeficijenti susjednih brojeva sadrže broj 1, 618.

Izgleda fascinantno i zapanjujuće, da je 1,618  sveprisutan u  prirodi.  Biljke, životinje, ljudska  bića, svi  oni  posjeduju dimenzije, koje  se  drže  omjera, Phi naprema 1.  Što  znači, da se je Stvoritelj koristio  uvijek, jednim  te  istim brojem, u  različitim  okolnostima u  Univerzumu;  u otkucajima  našega srca, razmjerima DNK spirale, u specijalnom Dizajnu Univerzuma, u rasporedu lišća na  biljkama, grana na stablima, žilica na lišću,  grananju vena i nerava kod životinja, u proporciji hemijskih sastojaka i geometriji kristala  u kristalima snježnih pahuljica, u spiralnim konstrukcijama mnogih galaksija,  kao i među spiralama  suncokretovog  sjemena. Ako se  podijeli  broj  ženskih  pčela  sa brojem muških,  u bilo  kojoj  košnici  na  svijetu, dobije se 1,618;  ljudsko tijelo, je takođe, sastavljeno od  gradivnih  blokova,  čiji  je  propocionalni  omjer  uvijek 1,618. Ako  podijelimo  udaljenost  od  vrha  glave  do  poda s udaljenošću  od pupka  do p oda, dobićemo 1,618;  udaljenost  od  ramena  do  vrha  prstiju  s udaljenošću od lakta  do  vrha   prstiju, rezultiraće sa 1,618. Udaljenost od kuka do poda s udaljenošću od koljena do poda,  zglobovi prstiju,  prsti na nogama……1,618  se  svuda  ponaša  kao  Univerzalni  zakon.

MEKA  U  TAČKI   ZLATNOG   OMJERA  ARABIJE;  KABA  U  TAČKI  ZLATNE  SREDINE  MEKE

Cetinkaja  je  u  svojem  dokumentarnom filmu “Svete Misterije” – “TAJNE MEKE”, tačno  izračunao  Omjer udaljenosti i  zmeđu Meke  i  Južnog  Pola, kao  i između Meke  i  Sjevernog  Pola, te  sa  zapanjenošću  ustvrdio,  da  ona  iznosi  tačno, 1,618. Što  znači, da se tačka  zlatnog  Omjera, zapravo  nalazi  u  Meki, kako  prema  mapi paralela, tako  i  prema  mapi  merdijana.  Proporcija  istočne tačke  solisticijske linije i  Meke  zapadne tačke i Meke  je također 1,618. A, to znači, da je tačka Zlatnog Omjera svijeta, zapravo  i  uvijek  u  granicama Meke, a svakako da tu treba uključiti  pored  Kabe ArefatMinu, i  to  prema  svim kartografskim  sistemima, osim minimalnih  kilometarskih  varijacija, na samim  kartama. Postoji  zanimljiv program, takozvani  Phi matrix, a koji se upotrebljava  za prikazivanje  zlatnog omjera, na  fotografijama  i na  kartama. Ukolikobi  kartu  svijeta sa paralelama i merdijanima, otvorili  u  ovom  programu, tačka  zlatnog  omjera će uvijek biti u Meki.  U Kur,anu  postoji  jedan  jedinstven  i  fascinantan  ajet, a  u kojem povezanost  između Meke i zlatnog omjera, postaje  više  nego  jasano.

 

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. -(Ali ‘Imran – Imranova porodica – 96)

Ovaj Ajet sadrži ukupno 47 harfova. Ako sada izračunamo sam zlatni omjer harfova 47/1,618,  dobićemo broj  29.0,   što predstavlja ukupan broj harfova, od  početka Ajeta do riječi Meka.  U slučaju da jedan harf nedostaje ili bi on bio dodan, ova mjera svakako nebi bila moguća. Eto kako u Kuranu, tako i na karti  svijeta, će se  pokazati, da  je  Meka  zaista  centar, to  jest,  zlatna  sredina  svijeta.

Muhamed a.s., je  rekao: ” Srce  vjernika  je  Božija  kuća”, iz  čega  proizilazi, da  je Kaaba   Božija  kuća,  na  makroplanu,  to   jest,  srce  čovječanstva.  Okretanje u svemiru, smjena  dana i noći, vodeni ciklusi, naše misli, emocije, sve je to nevidljiva energija u pokretu, nevidljiva energija Zemlje, koja je u stalnom spiralnom kretanju u pravcu kazaljke na satu, kroz razgranatu mrežu nevidljivih  energetskih linija. Kaba, kao najposećenije mjesto na zemlji, koju hodočaste svake godine, milioni vjernika sa svih merdijana, i u fizičkom i u mentalnom i duhovnom smislu,  oslobađa i kanališe najmoćniju energiju na Zemlji, što je čini i najmoćnijom energetskom tačkom na Zemlji.  Ali, ta čudnovata energija Kabe, teče na sasvim drugačiji način od  ove uobičajene zemaljske –  suprotno  kretanju  kazaljke  na satu. Prilikom  ceremonijalnog  obavljanja  tavafa, muslimani  moraju  obići  Kabu sedam  puta, a to je zapravo u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Ono što nas vezuje za ovaj ovo prolazni materijalni svijet, to jest za Zemlju,  to su svakako  ovovremenske  i  ovoprostorne  granice. Dabismo se oslobodili ovoprolazne materijalizacije, koja je posve duhovnog  koncepta, morali bi pobjeći od  prostora i vremena, u koji smo zarobljeni. A, kada obilazimo Kabu, u pravcu suprotnom  od  kretanja zemaljske energije, time pomažemo sebi, našem biću, našoj duši da se uzdigne iznad granica vremena i prostora, i da doživi direktno iskustvo  Božije sveprisutnosti. Kretanje oko Kabe,  tavaf,  suprotno smjeru kretanja Zemlje, ustvari je kretanje suprotno prolaženju vremena.  Obrtanje vremena u tavafu, to jest vremenu okretanja oko Kabe, simbolizira poništenje pada čovjeka. rekonstrukciju  stanja čovjeka u Ademovu a.s., savršenost. Prije svog pada Adem je bio savršen musliman,  a zbog svoje neposlušnosti nepokoravanju Svevišnjem, oduzeto mu je to stanje savršenosti. Svi  napori  ljudskih  bića su usredsređeni  u pokušaju,  da se vrate u to prvotno stanje, stanje savršenosti, kako to mudro objašnjava, Seyyed Hosein Nasr.

Mevlana Dželaludin Rumi  jedan  od najvećih mističkih pjesnika, u povijesti ljudskoga roda,  je govorio: “Brojni su putevi traganja, ali je traganje  uvijek  isto. Zar ne vidiš, da su putevi koji vode u Meku razni, jedni dolaze iz Bizanta, drugi iz Sirije, a, drugi  pak, prelaze  kopnom i morem. Stoga je udaljenost, koju ovim putevima  treba proći, svaki put uvijek različita; ali  kada  stignu  na  cilj,  rasprave i odstupanja u pogledima izčezavaju, jer se srca sjedinjuju……………….. Ovaj polet srca, nije vjera ni nevjera, to je ljubav “.  – Shodno  stihovima velikana  Rumija, svako od nas,  ko je obavio hadž  ili  umru  zna  kolika je psihička, umna i duhovna stabilnost koja čovjeka obuzme pri ulasku u ovo mjesto,a to se dešava čak i griješnicima i onima što su se udaljili od Božijeg pravca.

Zaista  je   Mekka središte  univerzumske  energije  i  svjetlosti. Slavljen neka je Uzvišeni  Stvoritelj, Gospodar Veličanstvenog Svemira!

640x100 Get A Custom Logo
Prikaži više
Back to top button
Close