Potvrđena akreditacija Internacionalnog univerziteta kao naučno-istraživačke ustanove

Izvor: uninp.edu.rs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, na sjednici održanoj 18.06.2019. g. potvrdilo je akreditaciju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru kao integrisanog univerziteta u oblasti društvenih, humanističkih i prirodno-matematičkih nauka.

Odlukom je potvrđeno da Univerzitet ispunjava uslove propisane u Pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrijednosti.

Uslovi koje Univerzitet ispunjava, između ostalih, podrazumijevaju posjedovanje dozvole za rad, referentan nastavnički kadar, adekvatan prostor i opremu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti.

  

Prikaži više
Back to top button
Close