Vidjeh ženu koja je umrla, a diše!

Izvor: n-um.com

Vidjeh jednu mrtvu ženu koja još uvijek diše, diše kao što vi dišete. Zapravo, vidio sam ih mnogo takvih. Neke su mi se i tužile na svoje teško ostanje. Kada je žena mrtva!?

– Kada s njenog lica zauvijek isčezne osmijeh,
– kada se zapusti jer više nema razloga da se sredi,
– kada izgubi svaku nadu u život dostojan insana,
– kada je njen ponos zgažen,
– kada je tretiraju kao robu koja se kupuje, prodaje i nasljeđuje
– i kada je iznevjeri muž kome je ona svoj život posvetila.

A tako ih je mnogo koje su već godinama mrtve!

Ljudi; bili vi očevi, sinovi, braća ili muževi, budite ženama oslonac u životu a one će vama život učiniti lijepim, bile vam one majke, sestre ili supruge.

Učite svoje sinove:

– da je žena emanet, temelj društva i smiraj i radost,
– da je Džennet pod nogama majki,
– da je najbolji onaj ko je najbolji prema svojoj ženi,
– da je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, poslije prve Objave utjehu potražio samo kod svoje supruge Hatidže, r.a.
– da ženu može poniziti samo pokvaren čovjek.
– da je naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao; da je najljepši ukras ovog svijeta hairli žena,  i da nam je na samrti oporučio da budemo blagi prema ženama.

Poštujte žene. Nemojte da one zbog vas umru! Vratite osmijeh njenom licu!

Salih Haušić, prof.

Prikaži više
Back to top button
Close